Hemfosa Fastigheter förvärvar samhällsfastigheter till ett värde av 258,5 mkr och avyttrar logistikfastigheter till ett värde av 335 mkr

Hemfosa Fastigheter fortsätter att stärka positionen inom segmentet Samhällsfastigheter. Genom förvärv av 43 omsorgs­fastigheter i mellersta Sverige och avyttring av fyra logistik-/industrifastigheter, renodlas fastighetsportföljen ytterligare.

Hemfosa har tecknat avtal om förvärv av 43 samhällsfastigheter på 29 orter i mellersta Sverige till ett underliggande fastighetsvärde om 258,5 mkr. Säljare är Humana AB, ett av Sveriges ledande privata omsorgsföretag med verksamhet inom HBV (hem för vård och boende) och LSS (stöd och service till funktionshindrade). Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar yta om totalt 30 270 kvm och i samband med affären tecknas triple net-avtal på en snittavtalstid om 14 år. Tillträde sker den 1 december 2015.

Samtidigt har Hemfosa tecknat avtal om avyttring av fastigheterna Märsta 24:4 i Stockholm, Litografen 8 i Eskilstuna, Kryssaren 8 samt Isbytaren 1 i Södertälje, totalt 86 498 kvm lokaler till ett underliggande fastighetsvärde om 335 mkr. Affären sker genom försäljning av aktierna i de tre fastighetsägande bolagen. Köpare är Savana, ett regionalt bygg- och fastighetsbolag. Frånträde sker den 31 mars 2016.

– Genom dessa två affärer fortsätter vi att renodla vår fastighetsportfölj mot samhällsfastigheter, samtidigt som vi avyttrar fastigheter i icke prioriterade segment, säger Stina Lindh Hök, transaktionschef i Hemfosa Fastigheter AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Stina Lindh Hök, Transaktionschef, stina.lindh.hok@hemfosa.se, mobil 070-577 18 85, växel 08-448 04 80

Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som har en balanserad geografisk spridning och hög andel samhällsfastigheter med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den 30 september 2015 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 31 mdkr, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i joint ventures. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Taggar:

Om oss

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt skapar Hemfosa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Prenumerera

Dokument & länkar