Hemfosa Fastigheter förvärvar ytterligare tre samhälls­fastigheter i Finland till ett värde om cirka 500 MSEK

Hemfosa fortsätter att etablera sig som en bredare nordisk aktör inom samhällsfastigheter genom förvärv av ytterligare tre samhällsfastigheter i Finland. Hemfosa har idag sin tyngdpunkt i Sverige och ett växande fastighetsbestånd i Norge där de första förvärven genomfördes i början av året.

Hemfosa har tecknat avtal om förvärv av tre samhällsfastigheter i södra Finland till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 500 MSEK. Två av fastigheterna är belägna i Tammerfors, landets tredje största stad och innefattar en universitetsbyggnad för Tammerfors universitet, respektive en kontorsbyggnad, vilken är fullt uthyrd till det finska skatteverket. Den tredje fastigheten, ett myndighetshus, är belägen i Brahestad strax söder om Uleåborg och rymmer polismyndigheten, åklagarmyndigheten och kronofogdemyndigheten.

– Det här är vårt andra förvärv i Finland på kort tid. Därmed har vi på allvar etablerat oss som en bredare nordisk aktör samtidigt som vi stärker vår position ytterligare inom samhällsfastigheter i Finland, kommenterar Stina Lindh Hök, transaktionschef i Hemfosa.

Den total uthyrningsbara ytan uppgår till 26 677 kvm med årliga hyresintäkter om cirka 40 MSEK. Genomsnittlig återstående avtalslängd är 10,4 år. Säljare en fond som förvaltas av Auratum Kiinteistöt Oy vars största investerare är Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas och Turun Seudun Osuuspankki (Åbonejdens andelsbank). Affären finansieras via eget kapital och banklån.

För mer information, vänligen kontakta:

Stina Lindh Hök, transaktionschef, stina.lindh.hok@hemfosa.se, mobil 070-577 18 85, växel 08-448 04 80

Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som har en balanserad geografisk spridning och hög andel samhällsfastigheter med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den 30 september 2015 ägde Hemfosa kommersiella fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 30,8 mdkr, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i joint ventures. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Taggar:

Om oss

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt skapar Hemfosa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den 30 juni 2016 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 33,2 miljarder SEK, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i joint ventures. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Prenumerera

Dokument & länkar