Hemfosa Fastigheter slutför förvärv av samhällsfastigheter i Karlskrona

Som tidigare meddelats tecknade Hemfosa den 11 juni ett avtal om förvärv av en fastighetsportfölj om 19 fastigheter i Karlskrona till ett underliggande fastighetsvärde om 750 mkr. Villkoren är uppfyllda och affären är nu klar. Tillträdet av fastigheterna skedde den 30 juni 2017.

För mer information, vänligen kontakta:  

Stina Lindh Hök, Transaktionschef, stina.lindh.hok@hemfosa.se, mobil 070-577 18 85, kontoret 08-448 04 80

Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den 31 mars 2017 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om 35,8 miljarder kronor. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Om oss

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt skapar Hemfosa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den 30 juni 2016 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 33,2 miljarder SEK, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i joint ventures. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Prenumerera

Dokument & länkar