Hemfosa Fastigheter slutför förvärv av samhällsfastigheter i Norge

Som tidigare meddelats tecknade Hemfosa i december 2015 ett villkorat avtal om förvärv av området Statens Park, i Tønsbergs kommun söder om Oslo. Affären om cirka 420 MSEK är nu slutförd och tillträde sker den 28 januari 2016.

Förvärvet omfattar nio samhällsfastigheter och ett parkeringshus med totalt cirka 30 000 kvm uthyrningsbar yta samt tomter med cirka 42 000 kvm mark. Säljare är Tore W. Solum Holding AS and Lisa M. Røgeberg Holding AS.

För mer information, vänligen kontakta:

Simon Venemyr Ottersland, COO Norge, simon.ottersland@hemfosa.se, mobil + 47 917 95 216

Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som har en balanserad geografisk spridning och hög andel samhällsfastigheter med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den 30 september 2015 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 30,8 miljarder SEK, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i joint ventures. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Taggar:

Om oss

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt skapar Hemfosa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den 30 juni 2016 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 33,2 miljarder SEK, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i joint ventures. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Prenumerera

Dokument & länkar