Hemfosa Fastigheter tecknar 20-årigt hyresavtal med Quality Hotel Winn Haninge

Hemfosa tecknar ett nytt 20-årigt hyresavtal med Winn Hotel Group i fastigheten Söderbymalm 3:462 (Najaden), Haninge. Ombyggnation om totalt 6 740 kvm kommer genomföras och beräknas vara slutförd den 1 september 2016. En ny detaljplan med nya byggrätter har antagits vilket även möjliggör satsningar på bostäder, vård och skola i fastigheten.

”Som långsiktig fastighetsägare deltar Hemfosa aktivt i utvecklingen av det nya Haninge och vi är mycket glada att tillsammans med vår hyresgäst, Quality Hotel Winn Haninge, utveckla ett helt nytt Choice Quality Hotel. Vi för även diskussioner med fler intressenter om möjligheter att etablera ytterligare verksamheter i fastigheten, vilket den nya detaljplanen nu ger möjlighet till”, säger Hemfosas fastighetschef Annika Ekström.

"Winn Hotel Group satsar på att skapa Haninges naturliga mötesplats för både de redan verksamma i Haninge samt för alla tillresande. Vi ska dessutom skapa Sveriges mest tillgängliga hotell. I hotellet öppnar vi även det snabbt expanderande restaurangkonceptet Brasseri X”, säger Anders Junger, koncernchef för Winn Hotel Group.

För mer information, vänligen kontakta:

Annika Ekström, Fastighetschef, annika.ekstrom@hemfosa.se, mobil 070-517 31 69, kontoret 08-448 04 80

Om Winn Hotel Group AB

Winn Hotel Group AB är en hotellkoncern med huvudkontor i Gävle och är ett av få bolag i Sverige som specialiserat sig på hotell- och restaurangmanagement under olika varumärken. Det innebär att våra 13 hotell har olika utseenden, namn och företagsidentiteter. En del är designade cityhotell, medan andra är moderna möteshotell i unika miljöer. En del äger vi själva, andra driver vi i samarbete med hotellkedjor som Choice, Park Inn och Radisson Blu. För mer information se www.winn.se.

Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som har en balanserad geografisk spridning och hög andel samhällsfastigheter med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den 30 september 2015 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 31 mdkr, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i joint ventures. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Taggar:

Om oss

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt skapar Hemfosa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar