Hemfosa Fastigheter tecknar nytt hyresavtal i Mölndal med If Skadeförsäkring

Hemfosa tecknar hyresavtal för tidigare vakanta ytor i fastigheten Tulpanen 3 i Mölndal och investerar i hyresgästanpassningar. Den stora nyuthyrningen och upprustningen är ett viktigt steg i att förnya området Södra Porten i Mölndal.

Fastigheten i Mölndal består av 16 olika byggnader. En av dessa upprustas nu till ett modernt, flexibelt kontor samt byggs till med cirka 2 400 kvm och får därmed en total uthyrningsbar yta om 11 400 kvm. Hemfosa har tecknat ett tioårigt hyresavtal för hela ytan med If Skadeförsäkring som kommer att inrymma ett av sina största kontor i lokalerna. Projektet startar så snart samtliga villkor för avtalets giltighet är uppfyllda och beräknad inflyttning är juni 2017.

–Detta är Hemfosas största nyuthyrning och vi är mycket stolta över att ha blivit valda att skapa Ifs nya flaggskeppskontor i Sverige. Vi kommer i samband med denna uthyrning och hyresgäst­anpassning att uppgradera den centralt belägna byggnaden i Södra Porten vilket kommer att ge en positiv effekt för hela området. Södra Porten är ett område på frammarsch vilket denna etablering är ytterligare ett bevis för, säger Annika Ekström, fastighetschef på Hemfosa Fastigheter.

För mer information, vänligen kontakta:

Annika Ekström, Fastighetschef, annika.ekstrom@hemfosa.se, mobil 070-517 31 69, växel 08-448 04 80

Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som har en balanserad geografisk spridning och hög andel samhällsfastigheter med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den 30 september 2015 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 30,8 miljarder SEK, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i joint ventures. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Taggar:

Om oss

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt skapar Hemfosa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den 30 juni 2016 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 33,2 miljarder SEK, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i joint ventures. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar