Ökat antal aktier och röster i Hemfosa

Antalet aktier och röster i Hemfosa Fastigheter AB har ökat till följd av den riktade nyemission av stamaktier som styrelsen beslutade om den 19 juni 2018. Genom den riktade nyemissionen ökade antalet stamaktier och röster i bolaget med 10 000 000 stamaktier respektive 10 000 000 röster. Den sista handelsdagen i juni uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 178 728 248 (varav 167 728 249 stamaktier och 10 999 999 preferensaktier) och det totala antalet röster uppgick till 168 828 248,9.

För mer information, vänligen kontakta:
Jens Engwall, VD, mobil 070-690 65 50, jens.engwall@hemfosa.se  

Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den 31 mars 2018 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 45 miljarder SEK. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Om oss

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt skapar Hemfosa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Prenumerera

Dokument & länkar