Ökat antal aktier och röster i Hemfosa Fastigheter AB (publ)

I mars 2014 har antalet aktier och röster i Hemfosa ökat med 36 372 278 aktier och röster. Som tidigare offentliggjorts är ändringen ett resultat av de emissionsbeslut som fattats i samband med erbjudandet om förvärv av aktier i Hemfosa vid bolagets börsintroduktion på NASDAQ OMX Stockholm.

Aktiekapitalet i Hemfosa uppgår per den 31 mars 2014 till 61 372 278 kronor fördelat på 61 372 278 aktier och röster.

Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information, vänligen besök www.hemfosa.se eller kontakta:

Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil: +46 706 90 6550

Karin Osslind, CFO, karin.osslind@hemfosa.se, mobil: +46 707 94 9337

Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som har en balanserad geografisk spridning och hög andel samhällsfastigheter med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Hemfosa äger kommersiella fastigheter i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 18,5 mdkr, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i samägda bolag. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap sedan den 21 mars 2014.

Taggar:

Om oss

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt skapar Hemfosa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Prenumerera

Dokument & länkar