Drygt 98.4 procent acceptans i Erbjudandet till aktieägarna i D&D

P r e s s m e d d e l a n d e 1 mars 2000 * Drygt 98.4 procent acceptans i Erbjudandet till aktieägarna i D&D * Samgåendet fullföljs * Redovisning av vederlag påbörjas * Anmälningsperioden förlängd till och med 17 mars 2000 * Tvångsinlösen kommer att påkallas Erbjudandet från Hemköpskedjan AB (publ) ("Hemköp") till samtliga aktieägare i D&D Dagligvaror AB (publ) ("D&D") med anledning av det föreslagna samgåendet mellan bolagen har accepterats av aktieägare i D&D representerande drygt 98.4 procent av det totala antalet aktier och röster i D&D. Samgåendet har godkänts av Konkurrensverket i Sverige. Samtliga villkor för erbjudandet har därmed uppfyllts varför samgåendet fullföljs. I syfte att möjliggöra för så många aktieägare som möjligt att acceptera erbjudandet har Hemköp beslutat att förlänga anmälningsperioden till och med den 17 mars 2000. De aktieägare som accepterar erbjudandet under den förlängda anmälningsperioden äger återta sin anmälan fram till och med den 17 mars 2000. Redovisning av vederlag för aktier inlämnade under den ursprungliga anmälningsperioden, till och med de 25 februari 2000, är beräknad att påbörjas den 10 mars 2000. Redovisning av vederlag för aktier inlämnade under den förlängda anmälningsperioden beräknas påbörjas omkring den 31 mars 2000. Hemköp kommer att vidtaga åtgärder för att möjliggöra tvångsinlösen av utestående D&D-aktier. Det Nya Dagligvarubolagets förvärv av en majoritetspost i Spar Finland kommer att genomföras snarast efter det att ett godkännande av förvärvet har erhållits av finska konkurrensmyndigheten. Besked beräknas erhållas i månadsskiftet mars/april år 2000. Enskilda Securities är rådgivare till Hemköp. Frågor kan tillställas: Tel: 023-589 00 eller 070-589 22 11 Håkan Matz, VD i Hemköpskedjan AB ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT00700/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT00700/bit0002.pdf

Om oss

Hemköp är butikskedjan för matintresserade människor. Hemköp ingår i Axfood AB som bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal.

Prenumerera

Dokument & länkar