Hemköp förvärvar butiker i Västerås, Malmö och Säter

Hemköp förvärvar butiker i Västerås, Malmö och Säter från D-gruppen. Förvärven är en följd av ett tvåårigt avtal om etableringssamarbete i Sverige som tecknats mellan Hemköp och D-gruppen. Butikerna kommer att nyöppnas med Hemköps koncept hösten 1998. Dessutom har Hemköp inom ramen för avtalet beslutat att nyetablera ytterligare en butik i Västerås med beräknad öppning våren 1999. Avtalet omfattar såväl befintliga butiker som oetablerade butikslägen. Hemköp beräknas tillföras minst 10 nya enheter, med en sammanlagd årlig bruttoomsättning som förväntas överstiga 600 mkr, under eller i anslutning till avtalsperioden. Avtalet avser endast etableringsfrågor och kommer inte att påverka parternas agerande på marknaden i övrigt, exempelvis avseende profil- och marknadsföringsfrågor. Hemköp har ett 90-tal butiker över hela Sverige och omsätter cirka 5,5 miljarder kronor. Hemköps koncept, som bygger på hörnstenarna kvalitet, miljö och hälsa, är framgångsrikt på marknaden och har gjort Hemköp till vinnare inom svensk dagligvaruhandel. Hemköpsaktien är sedan juni 1997 noterad på Stockholms Fondbörs A-lista. D-gruppen omfattar drygt 1000 butiker i Sverige, med i huvudsak fristående köpmän som ägare. Butikerna har en sammanlagd omsättning på cirka 25 miljarder kronor. Årligen byter cirka 100 butiker innehavare. I D-gruppen ingår ett stort antal butiksprofiler samt lokala kedjor. För butiker som etableras under avtalsperioden tecknas särskilt avtal som löper i tioårsperioder och tillförsäkrar D-gruppen en ersättning motsvarande 0,5% av butikens nettoomsättning samt förköpsrätt. Vidare har D-gruppen rätt att förvärva butiker, som omfattas av avtalet, om Hemköps nuvarande huvudägare skulle avstå från sitt bestämmande inflytande och samtidigt Hemköp skulle bli intressebolag eller dotterbolag till en större konkurrerande dagligvaruaktör i Sverige, eller till en utländsk dagligvarukedja som inte skulle vilja fortsätta samarbetet med D-gruppen. - Detta samarbete medverkar till att vi kan öka expansionstakten och snabbare etablera Hemköps vinnande affärskoncept, byggt på grundstenarna kvalitet, miljö och hälsa, på fler platser i Sverige. Tillväxten kommer att ske via en kombination av förvärv av redan existerande butiker på upparbetade butikslägen och rena nyetableringar. Tillsammans med en utveckling av våra befintliga butiker ser vi samarbetet som en mycket bra plattform för Hemköps fortsatta expansion, inte minst ur lönsamhetsperspektiv, säger Hemköps VD Nils-Erik Johansson. - Det nu träffade samarbetsavtalet ökar väsentligt vår gemensamma styrka avseende struktur- och etableringsfrågor på den svenska dagligvarumarknaden. Samarbetsavtalet ska ses i perspektivet av en kraftfullt ökad konkurrens inom branschen. D-gruppen har stor erfarenhet av strukturfrågor och lägesbevakning över hela landet och därtill betydande kapacitet inom etableringsfunktionen. Genom samarbetet med Hemköp kan takten ytterligare ökas, säger D-gruppens ordförande Gösta Törnroth. För ytterligare information kontakta: Hemköpskedjan AB Telefon Mobil Nils-Erik Johansson, 023-589 070-574 28 VD 00 65 Bengt Andersson, 023-589 070-663 48 Marknadschef 00 18 Dan Lundqvist, 023-589 070-663 48 Ekonomichef 00 19 D-gruppen AB Gösta Törnroth, 08-734 53 070-577 12 ordförande 07 80

Om oss

Hemköp är butikskedjan för matintresserade människor. Hemköp ingår i Axfood AB som bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal.

Prenumerera

Dokument & länkar