Kommuniké från Hemköpskedjan AB:s ordinarie bolagsstämma den 11 maj 1999

Kommuniké från Hemköpskedjan AB:s ordinarie bolagsstämma den 11 maj 1999 Utdelning Vid dagens ordinarie bolagsstämma i Hemköpskedjan AB fastställdes föreslagen utdelning till aktieägarna om 2,60 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till måndagen den 17 maj 1999. Utdelningen beräknas sändas ut från VPC tisdagen den 25 maj 1999. Styrelse Bolagsstämman omvalde styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Maria Curman, Göran Ennerfelt, Bo Lundquist, Marcus Storch och Håkan Thylén, samt nyvalde Håkan Matz, tillträdande VD i Hemköpskedjan AB. Nils-Erik Johansson pensioneras som verkställande direktör i bolaget den 1 juli 1999 och hade undanbett sig omval. Vid stämmans avslutande tackade styrelsens ordförande honom för tiden som styrelseledamot. Vid ett konstituerande styrelsesammanträde efter bolagsstämman utsågs Antonia Ax:son Johnson till styrelsens ordförande. Revisor Till ordinarie revisorer omvaldes auktoriserade revisorerna Per Bergman och Ola Forsberg. Ändring av bolagsordning Ändringar i bolagsordningen beslutades för att anpassa denna till nya bestämmelser i aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 1999. Informationstillfällen Delårsrapport 6 månader 27 juli 1999 Delårsrapport 9 månader 27 oktober 1999 Bokslutskommuniké februari 2000 Falun den 11 maj 1999 HEMKÖPSKEDJAN AB ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/12/19990512BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/12/19990512BIT00140/bit0002.pdf

Om oss

Hemköp är butikskedjan för matintresserade människor. Hemköp ingår i Axfood AB som bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal.

Prenumerera

Dokument & länkar