Nya aktier emitteras i Hemköp i samband med samgåendet mellan Hemköp och D&D

Nya aktier emitteras i Hemköp i samband med samgåendet mellan Hemköp och D&D 25.358.595 nya aktier i Hemköpskedjan AB ("Hemköp") har emitterats i samband med fullföljandet av samgåendet mellan Hemköp och D&D Dagligvaror AB ("D&D") för att bilda "Det Nya Dagligvarubolaget". Antalet aktier i "Det Nya Dagligvarubolaget" (Hemköp) uppgår således efter nyemissionen till 50.358.595. De nyemitterade aktierna, av VPC temporärt benämnda "AkU", kommer att noteras på OM Stockholmsbörsens A-lista från och med den 17 mars 2000. De nyemitterade aktierna kommer att särnoteras med tillägg av beteckningen "U" i avvaktan på att ordinarie bolagsstämma beslutar om och verkställer utdelning avseende räkenskapsåret 1999. De nyemitterade aktierna, "AkU", berättigar till utdelning från och med för räkenskapsåret 2000. Särnoteringen kommer att upphöra efter avstämningsdagen för utdelningen. Frågor kan tillställas: Håkan Matz, VD i Hemköpskedjan AB Tel: 023-589 00 eller 070-589 22 11 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00370/bit0002.pdf

Om oss

Hemköp är butikskedjan för matintresserade människor. Hemköp ingår i Axfood AB som bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal.

Prenumerera

Dokument & länkar