Redovisning av vederlag i samband med samgåendet mellan Hemköp och D&D senarelagd till 17 mars

Redovisning av vederlag i samband med samgåendet mellan Hemköp och D&D senarelagd till 17 mars På grund av registreringstekniska skäl kommer redovisning av vederlag för de aktieägare i D&D som accepterat erbjudandet från Hemköp under den ordinarie anmälningsperioden, till och med den 25 februari 2000, att senareläggas till att påbörjas omkring den 17 mars 2000. De nyemitterade aktierna beräknas inregistreras på OM Stockholmsbörsens A- lista omkring den 17 mars 2000. De nyemitterade aktierna, av VPC temporärt benämnda "AkU", kommer att särnoteras på OM Stockholmsbörsens A-lista med tillägg av beteckningen "U" i avvaktan på att ordinarie bolagstämma i Hemköp beslutar om utdelning avseende räkenskapsåret 1999. De nyemitterade aktierna, "AkU", berättigar till utdelning från och med för räkenskapsåret 2000. Särnoteringen kommer att upphöra efter avstämningsdagen för utdelningen. Frågor kan tillställas: Håkan Matz, VD i Hemköpskedjan AB Tel: 023-589 00 eller 070-589 22 11 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT01120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT01120/bit0002.pdf

Om oss

Hemköp är butikskedjan för matintresserade människor. Hemköp ingår i Axfood AB som bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal.

Prenumerera

Dokument & länkar