Bokslutskommuniké januari – december 2017

Sammanfattning januari – december 2017 

  • Hyresintäkterna ökade till 2 363 mkr (2 189).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 1 314 mkr (1 111).
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 1 682 mkr (2 072). Värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till 135 mkr (-208).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 591 mkr (2 343).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 38 883 mkr (33 629).
  • Under perioden har 27 fastigheter (49) förvärvats för 2 668 (3 362) och 36 fastigheter (11) har avyttrats för 1 587 mkr (61).

-          Bolagets stabila utveckling fortsätter och marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 39 mdkr. För helåret ökar förvaltningsresultatet med 18 procent till 1 314 mkr. Under året har ett antal större projekt färdigställts med långa hyresavtal vilket har förlängt bolagets hyresduration till över 9 år, säger Nils Styf.

Denna information är sådan information som Hemsö Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2018 kl. 08:00 CET.

För vidare information vänligen kontakta

Nils Styf, VD                                                 08-501 170 01

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 38,9 miljarder kronor. Hemsö har kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Taggar:

Om oss

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 36,0 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se