Hemsö emitterar 300 miljoner euro i 12-årig obligation

Hemsö emitterar 300 miljoner euro inom ramen för befintligt EMTN program. Obligationen löper i 12 år till en kreditmarginal på mid swap plus 0,85 procent med en fast kupong om 1,75 procent. Obligationen är den andra som Hemsö emitterar med en löptid på över tio år och är en del av Hemsös strategi att låna på längre löptider för att förlänga kapital- och räntebindning.

- Vi valde att utnyttja en stark kapitalmarknad och ett förmånligt ränteläge för att ytterligare förlänga vår förfalloprofil och skapa större förutsägbarhet för våra räntekostnader framöver, säger Jonas Rosengren, finanschef på Hemsö.

För vidare information vänligen kontakta

Rutger Källén, CFO                                                               08-501 170 35
Jonas Rosengren, Finanschef                                               08-501 170 41

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 35,0 miljarder kronor. Hemsö har kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Taggar:

Om oss

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 36,0 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Prenumerera

Dokument & länkar