Hemsö emitterar 500 mkr under MTN program

Hemsö har genomfört ytterligare en emission under MTN programmet. Obligationslånet uppgår till 500 mkr och förfaller i november 2015. Lånet löper med rörlig ränta om 3M Stibor + 0,53 %.

-       Emissionen blev övertecknad vilket visar på fortsatt intresse för våra obligationer. Likviden kommer användas till att amortera bankskuld, säger Hemsös VD Per Berggren.

Per Berggren, VD                                                                                08-501 170 01

Eva Bång, CFO                                                                                    08-501 170 55

Rutger Källén, Finanschef                                                                   08-501 170 35

Hemsö äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för samhällsservice inom fastighetskategorierna äldreboende, skola, vård och rättsväsende. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till strax över 22 miljarder kronor fördelade i Sverige och Tyskland.
Hemsö ägs av Tredje AP-fonden till 85% och av AB Sagax till 15%. Mer information på www.hemso.se

Taggar:

Om oss

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 36,0 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Prenumerera

Citat

Emissionen blev övertecknad vilket visar på fortsatt intresse för våra obligationer. Likviden kommer användas till att amortera bankskuld
Per Berggren