Hemsö erhåller markreservation från Stockholms stad för sjukhus i Skärholmen

Stockholms stad har tilldelat Hemsö en markreservation i Skärholmen i syfte att utveckla ett sjukhus i centrala Skärholmen.

Stockholms stad har tilldelat Hemsö en tidig markreservation för att utreda möjligheten att utveckla ett närsjukhus på en del av fastigheten Skärholmen 2:1. Stockholms stad driver stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen med målet att bygga minst 4 000 nya bostäder vilket i sin tur genererar behov av fler förskolor, skolor, närservice med mera. Staden har nu beslutat att ett programarbete för de centrala delarna av Skärholmen ska startas tillsammans med bland annat Hemsö.

Den aktuella platsen för sjukhuset är i dagsläget ett busstorg och en bytespunkt till tunnelbanan. Hemsö och Landstingets Trafikförvaltning kommer i utredningen att titta på en lösning för de kollektivtrafikfunktioner som finns på platsen idag. Hemsö kommer även att närmare analysera vilken verksamhetsinriktning sjukhuset kan få. Storleken är inte känd i dagsläget men tanken är att utveckla ett större specialistsjukhus med närakut och tillhörande vårdverksamhet.

-           Vi är naturligtvis mycket glada över att fått förtroendet från Stockholms stad att delta i programarbetet och utreda möjligheten till ett nytt sjukhus i Skärholmen. Det är ett framtidsprojekt för oss och vi tar med oss erfarenheterna från vårt arbete med planeringen av sjukhuset i Barkarby, säger Gustav Björkman, Chef för Strategi och Transaktion, Hemsö.

Markreservationen gäller i två år.

För vidare information vänligen kontakta

Nils Styf, VD                                                         08-501 170 01

Gustav Björkman, Chef Strategi & Transaktion   08-501 170 20

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 40,2 miljarder kronor. Hemsö har kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Taggar:

Om oss

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 36,0 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Prenumerera