Hemsö förvärvar utbildningsfastighet i Lund

Hemsö har förvärvat en utbildningsfastighet i Lund som inrymmer både en grundskola och en gymnasieskola. Den uthyrningsbara ytan är cirka 6 500 kvadratmeter och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 150 miljoner kronor.

Fastigheten är belägen intill Lunds Tekniska Högskola och Ideon, företagsklustret för innovationsföretag. Hyresgäster är i huvudsak den engelskspråkiga grundskolan Lund International School och gymnasieskolan Thorén Innovation School. Den återstående hyrestiden löper på cirka sex år.

- Förvärvet av fastigheten stärker Hemsös närvaro i Lund. Vi äger sedan tidigare klustret av skolfastigheter i Sankt Larsparken. Nu etablerar vi oss också i det innovativa och internationella området runt Lunds Tekniska Högskola, säger Göran Sturesson, Hemsös regionchef Syd.

Säljare av fastigheten är Vasakronan och tillträde sker omgående.

För vidare information vänligen kontakta

Nils Styf, VD                                                                                            08-501 170 01
Göran Sturesson, Regionchef Syd                                                          040-636 48 10

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 35,0 miljarder kronor. Hemsö har kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Taggar:

Om oss

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 36,0 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Prenumerera

Dokument & länkar