Hemsö förvärvar utbildningsfastighet i Sollentuna

Hemsö förvärvar en utbildningsfastighet i Sollentuna för 289 miljoner exklusive transaktionskostnader. Hyresgäster är bland annat Sollentuna kommun, Stockholms Läns landsting och AcadeMedia med en genomsnittlig återstående hyreskontraktstid på tre år.

Den förvärvade fastigheten inrymmer gymnasieskola, kommunal verksamhet och även vårdverksamhet.

- Sollentuna kommun är en ny hyresgäst för oss. Jag ser fram mot ett långsiktigt och konstruktivt samarbete, säger Hemsös VD Per Berggren.

Total uthyrningsbar yta uppgår till 12 000 kvadratmeter. Säljare är Exerton AB. Tillträde sker den 1 februari 2016.

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 januari 2016 klockan 13:30. 

Per Berggren, VD  08-501 170 01

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal, stabila hyresgäster och starka ägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 25 miljarder kronor. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Hemsö har kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Taggar:

Om oss

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 36,0 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Prenumerera

Citat

Sollentuna kommun är en ny hyresgäst för oss. Jag ser fram mot ett långsiktigt och konstruktivt samarbete.
Per Berggren, VD