Hemsö har tilldelats en ny markanvisning för Barkarby Sjukhus

Hemsö tecknade i augusti 2014 en avsiktsförklaring med Järfälla kommun avseende uppförande av ett sjukhus i Barkarby. En viktig parameter i valet av plats för sjukhuset var närhet till den planerade tunnelbanan i Barkarby. Föreslagna förändringar i utformningen av tunnelbaneanläggningen har nu föranlett en ny lokalisering av sjukhuset.

- Tanken med Barkarby Sjukhus är att det ska bli det första i sitt slag som är anpassat till landstingets Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Det ska samla alla nödvändiga specialiteter och faciliteter på en plats för de boende i Stockholms nordvästra del. Därför är det är viktigt att det ligger i nära anslutning till den planerade T-baneuppgången, pendeltåg och bussar vid Barkarby station, säger Hemsös VD Per Berggren.

Den nya markanvisningen ligger i det område som kallas Veddesta industriområde och omfattar en byggrätt om 40 000 – 50 000 kvadratmeter. Utöver sjukhuset ingår också ett äldreboende.

För vidare information vänligen kontakta

Per Berggren, VD  08-501 170 01

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 28,8 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s.

Om oss

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 36,0 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar