Hemsö investerar i Finland

Hemsö fortsätter expandera och tar nu steget in i Finland genom förvärv av Åbo yrkeshögskola.

Värdet på den förvärvade fastigheten är ca 35 miljoner Euro (310 mkr). Hyresgäst är Åbo stad med en återstående kontraktstid på 15 år. Fastigheten ligger i ett tillväxtområde i Åbo och är nyligen totalrenoverad.

-       Vi ser Finland som en intressant marknad med tillväxtpotential. Finland och Sverige har liknande samhällsstrukturer och Hemsös affärsmodell är trovärdig och relevant även på den finska marknaden säger Hemsös VD Per Berggren. 
        
Hemsö är sedan tidigare marknadsledande i Sverige och bolaget finns även i Tyskland där man nyligen etablerade ett kontor.

-       Vi har lång erfarenhet av samhällsfastigheter och har utvecklat ett starkt kunnande om denna nisch i och med våra verksamheter i Sverige och Tyskland. Detta är en klar fördel nu när Hemsö går in i Finland säger Per Berggren.         

Säljare är Nordisk Renting Oy. Uthyrningsbar yta är 16300 kvadratmeter. Förvärvsrådgivare var Leimdörfer och Merilampi.

För vidare information vänligen kontakta

Per Berggren, VD                                                          08-501 170 01
Gustav Björkman, Chef strategi och transaktion        08-501 170 20

Hemsö äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för samhällsservice inom fastighetskategorierna äldreboende, skola, vård och rättsväsende. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till strax över 22 miljarder kronor fördelade i Sverige och Tyskland.
Hemsö ägs av Tredje AP-fonden till 85% och av AB Sagax till 15%. Mer information på www.hemso.se

Taggar:

Om oss

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 36,0 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi ser Finland som en intressant marknad med tillväxtpotential. Finland och Sverige har liknande samhällsstrukturer och Hemsös affärsmodell är trovärdig och relevant även på den finska marknaden.
Per Berggren
Vi har lång erfarenhet av samhällsfastigheter och har utvecklat ett starkt kunnande om denna nisch i och med våra verksamheter i Sverige och Tyskland. Detta är en klar fördel nu när Hemsö går in i Finland.
Per Berggren