Hemsö investerar på Gotland

Hemsö förvärvar totalt 14 samhällsfastigheter av Region Gotland och GotlandsHem till ett värde av 456 miljoner kronor. Fastigheterna utgörs till 90 % av äldreboenden.

Affären kompletterar Hemsös tidigare bestånd på Gotland. I och med denna uppgörelse äger, förvaltar och utvecklar Hemsö i stort sett samtliga äldreboenden på Gotland. Hyresgäst blir framförallt Region Gotland med en återstående hyrestid på cirka 19 år.

-       Det här är startskottet för ett långsiktigt samarbete med Region Gotland i syfte att förvalta och utveckla bra boendeformer för de äldre i hela regionen. På varje ort där Hemsö verkar säkerställer vi en lokal förankring och en förståelse för regionens och kommunens behov av samhällsfastigheter säger Hemsös VD Per Berggren.

Total uthyrningsbar yta för de 14 fastigheterna är 35 500 kvadratmeter. Fyra av fastigheterna förvärvas från Region Gotland och 10 från GotlandsHem. Fastigheterna ligger i Visby, Fårösund, Slite, Romakloster, Klintehamn och Hemse. Affären är villkorad av beslut i Regionfullmäktige samt i GotlandsHems styrelse.

Per Berggren, VD                                                     08-501 170 01

Gustav Björkman, Chef strategi och transaktion      08-501 170 20

Hemsö äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för samhällsservice inom fastighetskategorierna äldreboende, skola, vård och rättsväsende. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till drygt 21 miljarder kronor och består av 350 fastigheter i Sverige och Tyskland. Hemsö ägs av Tredje AP-fonden till 85% och Sagax till 15%. Mer information på www.hemso.se

Taggar:

Om oss

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 36,0 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Hemsö förvärvar samhällsfastigheter på Gotland
Twittra det här

Citat

Det här är startskottet för ett långsiktigt samarbete med Region Gotland i syfte att förvalta och utveckla bra boendeformer för de äldre i hela regionen. På varje ort där Hemsö verkar säkerställer vi en lokal förankring och en förståelse för regionens och kommunens behov av samhällsfastigheter.
Per Berggren