Hemsö och SveaNors bolag Vitartes förvärvar ytterligare mark i Hagastaden

Hemsös och SveaNors gemensamt ägda projektutvecklingsbolag Vitartes förvärvar ytterligare mark i den framväxande Hagastaden vid gränsen mellan Stockholm och Solna. Köpeskilling uppgår till 202 miljoner kronor.

Marken ligger i det blivande kvarteret Patienten. Det tidigare kommunicerade förvärvet av grannfastigheten Princeton innebär att Vitartes nu fullbordat markförvärv enligt den markanvisning om ca 50 000 kvadratmeter som bolaget erhöll 2009. Syftet med förvärvet är att möjliggöra byggnation av Life Science-fastigheter i anslutning till Nya Karolinska Sjukhuset.

Utveckling och uppförande av byggnaderna sker i Vitartes varefter Hemsö långsiktigt kommer att äga och förvalta fastigheterna. Vitartes konsolideras in i Hemsö till 100 procent.

Säljare är Stockholms Läns Landsting och förvärvet är villkorat av fullmäktigebeslut.

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2015 klockan 08:00.

Per Berggren, VD Hemsö Fastighets AB                      08-501 170 01

Steinar Stokke, VD SveaNor Fastighets AB                  076-880 54 53

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal, stabila hyresgäster och starka ägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 25 miljarder kronor. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Hemsö har kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Taggar:

Om oss

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 36,0 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Prenumerera

Snabbfakta

Hemsö och SveaNors bolag Vitartes förvärvar ytterligare mark i Hagastaden.
Twittra det här