Hemsö rekryterar kompetens och skapar en effektiv organisation

Det nyligen avknoppade fastighetsbolaget Hemsö genomför just nu en rad rekryteringar av nyckelpersoner. Senast in är Jonas Jalkander som kommer att bli regionchef för beståndet i Stockholm, Uppsala och Gävle.

Jonas Jalkander har lång erfarenhet av fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling och kommer närmast från Profi Fastigheter. Jonas är civilingenjör från Lunds universitet och har tidigare bland annat arbetat på Jernhusen, Fabege och Drott.

VD Per Berggren bygger en ny organisation för Hemsö. Nyligen rekryterades även CFO Annica Ånäs och bolagsjurist Katarina Bjelkow Rössel. Annica kommer från Atrium Ljungberg och Katarina kommer senast från Mannheimer Swartling advokatbyrå. I höstas rekryterades Gustav Björkman som chef för transaktion och strategi och Christofer Lundquist som fastighetschef.

– Det känns oerhört inspirerande att få bygga en helt ny organisation kring en verksamhet inom ett helt nytt område, privata fastigheter för samhällsservice säger Per Berggren.

Hemsös fastighetsbestånd var tidigare en del av Kungsleden. I mars 2011 kommer företaget att flytta till nya lokaler i centrala Stockholm i hörnet Linnégatan/Sturegatan.

– Det är viktigt för Hemsö att bygga en egen profil inom segmentet fastigheter för samhällsservice. Flytten till nya lokaler markerar än mer vår självständighet, berättar Per Berggren.

För vidare information vänligen kontakta
Per Berggren, vd, 070-553 80 48
Karin Nilsson Malmén, kommunikationsansvarig, 072-729 09 37

Foton tillgängliga på: hemso.se/press/bildarkiv
(Format: tif RGB 10x15 cm 300dpi, vänligen kontakta oss för andra format)
Per Berggren, VD 
Annica Ånäs, CFO
Christofer Lundquist, fastighetschef
Jonas Jalkander, regionchef
Katarina Bjelkow Rössel, bolagsjurist
Gustav Björkman, chef transaktion

Hemsö äger och förvaltar fastigheter för samhällsservice med fokus på skolor, sjukhus, forskning, vård och omsorg. Idag äger Hemsö 320 fastigheter till ett marknadsvärde av cirka 20 miljarder kronor. Hemsö har 80 medarbetare på 13 kontor runt om i Sverige. Ägare är till lika delar Kungsleden och Tredje AP fonden.
Mer information på: www.hemso.se

Taggar:

Om oss

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 36,0 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Prenumerera

Dokument & länkar