Hemsö renodlar beståndet och AP3 blir ägare

Hemsö renodlar sitt bestånd genom att fullfölja försäljningen till Kungsleden av 11 fastigheter i kategorin övrigt till ett värde av cirka 1 600 mkr. Vidare är den tidigare kommunicerade ägarförändringen klar och Tredje AP-fonden köper Kungsledens samtliga aktier i Hemsö.

I och med att Tredje AP-fonden tar över samtliga Hemsös aktier kommer de personer i Hemsös styrelse som representerat Kungsleden att lämna sina poster. Det innebär att Håkan Bryngelson, Thomas Erséus och Magnus Meyer lämnar Hemsös styrelse.
Ny ordförande blir Kerstin Hessius som tillsammans med ledamoterna David Mindus, Bengt Hellström och Claes De Neergaard utgör Hemsös styrelse efter ägarförändringen.

För vidare information vänligen kontakta

Per Berggren, VD 08-501 170 01

Hemsö äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för samhällsservice inom fastighetskategorierna äldreboende, skola, vård och rättsväsende. Mer information på www.hemso.se 

Taggar:

Om oss

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 36,0 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se