Hemsö säljer 15 LSS-fastigheter

Hemsö säljer 15 LSS-fastigheter för 132,1 mkr. Köpare är Sveafastigheter Fund III AB.

Fastigheterna som avyttras förhyrs främst som LSS-boenden och har en genomsnittlig uthyrningsbar area om cirka 500 kvadratmeter.

-       Affären innebär att Hemsö renodlar sitt bestånd genom att sälja ett antal mindre fastigheter. Sveafastigheter med sin specialisering på omsorgsfastigheter av karaktären LSS och SoL är en utmärkt tagare med rätt fokus för att vidareutveckla beståndet, säger Hemsös VD Per Berggren.

-        

Frånträde sker den 2 maj, ekonomiskt frånträde sker per 1 maj.

Per Berggren, VD                                                                          08-501 170 01

Gustav Björkman, Chef strategi och transaktion                        08-501 170 20

Karin Nilsson Malmén, Kommunikationsansvarig                      08-501 170 25

Hemsö äger och förvaltar lokaler för samhällsservice med fokus på skola, vård, omsorg och fastigheter för rättsväsende. Mer information på: www.hemso.se

Taggar:

Om oss

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 36,0 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Affären innebär att Hemsö renodlar sitt bestånd genom att sälja ett antal mindre fastigheter. Sveafastigheter med sin specialisering på omsorgsfastigheter av karaktären LSS och SoL är en utmärkt tagare med rätt fokus för att vidareutveckla beståndet.
Per Berggren, VD Hemsö Fastighets AB