Hemsö tar över ägandet av en av Sveriges modernaste skolor

Fastighetsbolaget Hemsö äger per den 1 augusti 100 procent  av fastigheten Messingen i Upplands Väsby. En symbolbyggnad som bland annat rymmer två gymnasieskolor, kommunbibliotek, arbetslokaler för kommunledning, café, musikskola och en flexibel multihall för idrotts- och kulturaktiviteter inför publik.

-       Det här är en nybyggnation som kommer att bli en central mötesplats i Upplands Väsby. Arkitektoniskt, funktionellt och tekniskt är byggnaden nyskapande och stort fokus har legat på att skapa miljöer som ur flera aspekter gynnar inlärning, säger Hemsös VD Per Berggren.

Messingen invigs 25-27 augusti och med start denna termin går elever på skolorna i huset. I samband med invigningen håller Hemsö tillsammans med Väsby kommun en paneldebatt på temat ”Vad är bra lokaler för inlärning”.

Fastigheten påbörjades 2008 och står färdig lagom till skolstarten denna termin. Hemsö har investerat närmare 400 miljoner i projektet. Hyresgäst är Upplands Väsby kommun.

Paneldebatten på temat ”Vad är bra lokaler för inlärning” hålls torsdagen den 25 augusti kl 16. Är du i egenskap av journalist intresserad av att närvara så kontakta Karin Nilsson Malmén på nedanstående telefonnummer.

Per Berggren 08-501 170 01

Karin Nilsson Malmén 08-501 170 25

Hemsö äger och förvaltar lokaler för samhällsservice med fokus på skola, vård, omsorg och fastigheter för rättsväsende.
Idag äger Hemsö 340 fastigheter i Sverige och Tyskland till ett marknadsvärde av cirka 21 miljarder kronor. Hemsö har cirka 85 medarbetare på 14 kontor runt om i Sverige. Ägare är Kungsleden och Tredje AP fonden.
Mer information på: www.hemso.se

Taggar:

Om oss

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 36,0 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Prenumerera

Dokument & länkar