Hemsö utvecklar skolor i Norrköping

Hemsö uppför och bygger om fastigheter till skolor i Sandbyhov i Norrköping. Projekten omfattar 10 250 kvadratmeter och det totala investeringsbeloppet uppgår till cirka 260 miljoner kronor.

De två nuvarande äldreboendena Ekhöjden och Apelgården ska byggas om till skolor för årskurs F-6 respektive 7-9. Samtidigt ska en ny byggnad innehållande specialsalar för till exempel slöjd-, musik- och hemkunskapsundervisning uppföras. Skolorna kommer att kunna ta emot omkring 750 elever. Norrköpings kommun har tecknat 25-åriga hyresavtal för lokalerna.

Hemsö har under en längre tid arbetat tillsammans med kommunen för att utveckla Sandbyhov och ersätta det gamla sjukhusområdet med ny, blandad bebyggelse innefattande både lokaler för samhällsservice och bostadslägenheter. Utbyggnaden startade 2015 med nybyggnation av ett äldreboende.

- Ny- och ombyggnationerna av de här skolorna utgör den andra etappen i utvecklingen av Sandbyhovsområdet. I slutet av 2017 kommer äldreboendet, som var den första etappen, att stå klart för inflyttning, Fortsatta investeringar som ligger i de framtida planerna omfattar till exempel en vårdcentral, trygghetsbostäder och ännu ett äldreboende, säger Hemsös regionchef Jonas Jalkander.

Projekten påbörjas under hösten 2017 och beräknas stå färdiga för inflyttning höstterminen 2019.

For further information, please contact:

Jonas Jalkander, Head of Region North       +46 8 501 170 23

Nils Styf, CEO Hemsö                                   +46 8 501 170 01

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 35,0 miljarder kronor. Hemsö har kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Taggar:

Om oss

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 36,0 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Prenumerera

Dokument & länkar