Hemsö vidareutvecklar Sandbyhov i Norrköping

Detaljplanen för södra delen av Sandbyhov har vunnit laga kraft och Hemsö fortsätter utvecklingen av området med bland annat äldreboende, högstadieskola, förskola och nya lokaler för vårdcentral och folktandvård. Det totala investeringsbeloppet för projekten i södra delen uppgår till 500 miljoner kronor. Största hyresgäst blir Norrköpings kommun med hyresavtal på 25 år.

Det nuvarande äldreboendet Apelgården i Sandbyhov ska byggas om till skola för årskurs 7-9. En nybyggnation omfattande folktandvård, vårdcentral samt bostäder kommer också att byggas liksom ett äldreboende och förskola. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 17 000 kvadratmeter. Hyresavtal har tecknats med Norrköpings kommun på 25 år samt med Region Östergötland på 10 år.

-          Vi har ett långsiktigt och bra samarbete med kommunen om att utveckla Sandbyhov och det är glädjande att vi nu kan starta den södra delen. Här skapar vi ett trivsamt och tillgängligt område med grönytor, torg och bra samhällsservice, säger Jonas Jalkander, Regionchef på Hemsö.

Om- och tillbyggnaden av Apelgården startar under andra kvartalet 2018 och beräknas stå klar för inflyttning till höstterminen 2019. Entreprenadavtal för utvecklingen av skolan har tecknats med Peab. Nybyggnationen innehållandes bland annat vårdcentral och folktandvård startar sommaren 2018 och inflyttning beräknas till sommaren 2020.

I samband med projektet har Hemsö ingått avtal om en försäljning av byggrätter till Kärnhem Bostadsproduktion omfattande fyra kvarter innehållande 22 stadsradhus samt 250 lägenheter i form av flerbostadshus. Försäljningen är villkorad av att detaljplanen vinner laga kraft, fastighetsbildning och myndighetslov för rivning. Kärnhem är ett projektutvecklingsföretag inriktat på nyproduktion av bostäder. Kärnhem ägs av norska OBOS koncernen, en av Nordens största bostadsutvecklare.

För vidare information vänligen kontakta

Nils Styf, VD                                            08-501 170 01
Jonas Jalkander, Regionchef Nord         08-501 170 23

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 38,9 miljarder kronor. Hemsö har kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Taggar:

Om oss

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 36,0 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar