Vårdcentral i Vänersborg nyrenoverad för 6 miljoner kronor

Hemsö fastighetsbolag har i ett unikt samarbete helrenoverat Torpa vårdcentral i Vänersborg till en av de mest moderna i Västra Götalandsregionen. Hemsö och den privata vårdaktören Medpro Clinic har tänkt i nya banor och investerat 6 miljoner kronor i projektet.

Tillsammans med den privata vårdaktören Medpro Clinic har Hemsö gjort en total ombyggnad av Torpa vårdcentral i Vänersborg som numera också innehåller en barnavårdscentral. Den är skapad för att inspirera barn och hela inredningen i Torpa vårdcentral bygger på nytänkande och kreativitet.

- Hemsö är specialiserat på samhällsfastigheter och vi har cirka 100 vårdcentraler. Med renoveringen av Torpa vårdcentral visar vi att det fungerar utmärkt att samarbeta med privata aktörer inom vårdsektorn, säger Joachim Hult, regionchef Väst på Hemsö.

- För oss på Medpro Clinic går design och miljö hand i hand med en stark hälsoprofil och god omvårdnad. Vi vill föra in bra design och arkitektur i vården och har av den anledningen en egen arkitekt anställd. Det ska vara ljust och trevligt att vänta på sin tur till hjälp hos oss, säger Hans Wittrup, läkare och vd på Medpro Clinic.

När Torpa vårdcentral renoverades var ledstjärnorna god belysning, ljus och öppenhet samt en inredning som andas så lite sjukvård som möjligt. Bland annat har en ny inglasad innergård byggts som nu fungerar som väntrum. Barnavårdscentralen har en inredning anpassad efter barn. Allt har genomförts för att på bästa sätt attrahera vårdtagarna och skapa en väl fungerande och för alla parter lönsam verksamhet.

Invigning av den nyrenoverade vårdcentralen sker den 15 november då intresserade är välkomna. Det är kommunalrådet i Vänersborg Gunnar Lidell som officiellt inviger Torpa vårdcentral.

För vidare information vänligen kontakta

Joachim Hult, Regionchef Väst, Hemsö                                              031-730 54 01

Hans Wittrup, VD, Medpro Clinic                                                         +45 60 37 32 01

Karin Nilsson Malmén, Kommunikationschef, Hemsö                       08-501 170 25

Hemsö äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för samhällsservice inom fastighetskategorierna äldreboende, skola, vård och rättsväsende. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till strax över 22 miljarder kronor fördelade i Sverige och Tyskland.
Hemsö ägs av Tredje AP-fonden till 85% och av AB Sagax till 15%. Mer information på www.hemso.se

Taggar:

Om oss

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 36,0 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Prenumerera

Citat

Hemsö är specialiserat på samhällsfastigheter och vi har cirka 100 vårdcentraler. Med renoveringen av Torpa vårdcentral visar vi att det fungerar utmärkt att samarbeta med privata aktörer inom vårdsektorn.
Joachim Hult, regionchef Väst på Hemsö
För oss på Medpro Clinic går design och miljö hand i hand med en stark hälsoprofil och god omvårdnad. Vi vill föra in bra design och arkitektur i vården och har av den anledningen en egen arkitekt anställd. Det ska vara ljust och trevligt att vänta på sin tur till hjälp hos oss.
Hans Wittrup, läkare och vd på Medpro Clinic.