Vitartes - Hemsös och SveaNors nya projektutvecklingsbolag

Hemsö Fastighets AB och SveaNor Fastigheter AB har tidigare aviserat bildandet av ett gemensamägt projektutvecklingsbolag. Bolagets namn blir Vitartes AB. Vitartes fokus ligger på fastigheter för life science-sektorn och dess syfte är att med fastigheter som instrument främja och möjliggöra samarbeten mellan vård, forskning, utbildning och näringsliv.

Vitartes har projekt i direkt anslutning till Nya Karolinska Sjukhuset i Solna, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg samt i Haninge. Bolaget förfogar över mark motsvarande en projektvolym om ca 170 000 kvm. Vitartes ägs till lika delar av Hemsö och SveaNor. Fastigheter som färdigställs av Vitartes kommer att förvaltas och ägas av Hemsö och konsolideras därför till 100 procent i Hemsökoncernen.

Nyckelpersoner rekryteras från ägarbolagen. Steinar Stokke, tidigare VD i SveaNor tar rollen som Vitartes VD och Peter Alvemur, tidigare biträdande regionchef och projektutvecklingsansvarig på Hemsö, tar positionen som vice VD i Vitartes.

Namnet Vitartes kommer från latinet där Life Science fritt översatt blir Vita Artes.

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november 2015 klockan 08:00.

Per Berggren, VD  08-501 170 01

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal, stabila hyresgäster och starka ägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 25 miljarder kronor. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Hemsö har kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Taggar:

Om oss

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 36,0 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Prenumerera

Snabbfakta

Hemsös och SveaNors nya projektutvecklingsbolag kommer att heta Vitartes.
Twittra det här