Försäljningstillväxt med 3 % i jämförbar butik under Q1

Första kvartalet (1 januari 2013 – 31 mars 2013)

  • Nettoomsättningen uppgick till 199,4 (196,4) Mkr.
  • Försäljningsutvecklingen i koncernens jämförbara butiker var 3 (15) procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till -28,2 (-36,0) Mkr.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -29,7 (-37,3) Mkr.
  • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -68,5 (-51,7) Mkr.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 57,2 (55,4) procent.

VD-kommentar

Den svenska hemtextilmarknaden fortsätter att utvecklas svagt. Efter den sämsta julhandeln på sjutton år har den visserligen stabiliserats något under årets första månader. Återhämtningen tar dock tid och någon draghjälp av konjunkturen kan vi därför inte att förvänta oss på kort sikt. Men trots det dystra marknadsläget levererar vi siffror som i huvudsak är bättre än under samma period året innan.

Denna positiva utveckling är en trend som vi sett under flera kvartal i rad. Särskilt glädjande är att bruttovinstmarginalen stärktes. Detta med tanke på att perioden alltid inleds med en utfasning av kvarvarande julsortiment. I koncernens jämförbara butiker ökade försäljningen med 3 procent, och rörelseresultatet hamnade på -28,2 Mkr (-36,0). Dock kan jag konstatera att kassaflödet försämrats jämfört med samma period 2012. Det beror framför allt på att vi tidigarelagt inköpen av kommande säsongssortiment.

Arbetet med att utveckla sortimentet fortsätter i oförminskad takt. Som ett led i det har den unga kocken och matbloggaren Jennie Benjaminsson utarbetat en kollektion med kökstextilier tillsammans med oss. Samtidigt har vi förstärkt bad-avdelningen med Hemtex eget varumärke Hotel Selection.

Nu har vi blicken riktad mot varmare och ljusare tider. Alltmer av dygnet spenderas utomhus och sortimentet speglar successivt denna förändring. Men ljuset tar även plats inne i butikerna. Den nya kategorin hembelysning har snabbt visa sig ha potential att växa ytterligare. Så sammanfattningsvis ser jag trots den svaga konjunkturen med tillförsikt fram mot både våren och sommaren för Hemtex.

Peder Larsson, VD och koncernchef

För information:

Manuel Ferrer, pressansvarig Hemtex: 070-666 02 59. Hemtex AB, Druveforsvägen 8, Box 495, 503 13 Borås

Informationen är sådan som Hemtex ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknad och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2013 ca klockan 07.00.

Taggar:

Om oss

Hemtex är en ledande svensk detaljhandelskedja inom hemtextil med över 150 butiker i Sverige, Finland och Estland. Grunden för Hemtex är ett prisvärt och funktionellt sortiment av heminredningsprodukter med tyngdpunkten på hemtextil till hemmets alla rum. Hemtexkoncernens årsomsättning uppgick per den 31 december 2013 till totalt 981,3 miljoner kronor med en bruttovinstmarginal om 59,2 procent. Hemtex är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Hemtex är sedan juni 2009 ett dotterbolag till ICA Gruppen AB.

Prenumerera

Dokument & länkar