Försäljningstillväxt med 6 % i jämförbara butiker under Q3

Tredje kvartalet (1 juli 2013 – 30 september 2013)

 • Nettoomsättningen uppgick till 231,3 (222,0) Mkr.
 • Försäljningsutvecklingen i koncernens jämförbara butiker var 6 (5) procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,9 (53,4) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -13,5 (-18,3) Mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -15,3 (-19,9) Mkr, motsvarande -0,16 (-0,21) kr per aktie.
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -12,9 (-24,2) Mkr.

Delårsperioden (1 januari 2013 – 30 september 2013)

 • Nettoomsättningen uppgick till 638,4 (622,1) Mkr.
 • Försäljningsutvecklingen i koncernens jämförbara butiker var 4 (9) procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 57,8 (55,9) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -63,0 (-83,3) Mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -68,1 (-87,6) Mkr, motsvarande -0,71 (-0,91) kr per aktie.
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -109,5 (-126,1) Mkr.

VD-kommentar

För nionde kvartalet i rad redovisar vi en positiv försäljningsutveckling. Under kvartalet ökade koncernens försäljning i jämförbara butiker, det vill säga i butiker som varit i drift under minst ett år, med 6 procent. Tre butiker har tillkommit sedan andra kvartalet och antalet uppgår nu till 157 stycken i Sverige, Finland och Estland.

Det varma sommarvädret, i synnerhet under augusti månad då vi påbörjade infasningen av höstsortimentet, har sannolikt påverkat besöksfrekvensen negativt. Det visar även en samlad bedömning av den svenska heminredningsmarknadens utveckling under samma period. Tillväxten blev ca 0,5 procent i löpande priser.

Fokus är nu riktat mot det försäljningsmässigt viktiga fjärde kvartalet. Vi har arbetat fram en attraktiv mix mellan trend-, säsongs- och bassortimentet som vilar på såväl egen som extern design. Förutom det mjuka sortimentet, som utgör ryggraden i julklappserbjudandet, kan vi i år även addera ett brett utbud av hårda produkter såsom belysning och symaskiner.

Avslutningsvis vill jag lyfta fram det pågående arbetet med den mekaniska försäljningen, alltså den försäljning i butik som inte styrs av personalen. Här har vi under hösten utvecklat butikskommunikationen, vilket både ska tydliggöra erbjudandet och öka servicegraden.

Peder Larsson, VD och koncernchef

För information:

Manuel Ferrer, pressansvarig Hemtex, telefon: 070-666 02 59. Hemtex AB, Druveforsvägen 8, Box 495, 503 13 Borås

Informationen är sådan som Hemtex ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknad och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2013 ca klockan 08.00.

Taggar:

Om oss

Hemtex är en ledande svensk detaljhandelskedja inom hemtextil med över 150 butiker i Sverige, Finland och Estland. Grunden för Hemtex är ett prisvärt och funktionellt sortiment av heminredningsprodukter med tyngdpunkten på hemtextil till hemmets alla rum. Hemtexkoncernens årsomsättning uppgick per den 31 december 2013 till totalt 981,3 miljoner kronor med en bruttovinstmarginal om 59,2 procent. Hemtex är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Hemtex är sedan juni 2009 ett dotterbolag till ICA Gruppen AB.

Prenumerera

Dokument & länkar