Mycket stor efterfrågan på Hemtexaktier. Priset fastställt till 56 SEK per aktie

- Försäljningspriset fastställt till 56 SEK per aktie - Erbjudandet övertecknades cirka 18 gånger - Hemtexaktien noteras på Stockholmsbörsens O-lista från och med idag den 6 oktober 2005

Intresset för förvärv av aktier i Hemtex har varit stort både från allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utomlands. Erbjudandet övertecknades cirka 18 gånger. Priset har fastställts genom en form av anbudsförfarande till 56 SEK per aktie, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde av Hemtex om 1 619 miljoner SEK 1). Erbjudandet omfattar totalt 10 396 794 aktier 2) vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen, motsvarande 37,1 procent av aktierna och rösterna i Hemtex. Det totala värdet av erbjudandet, inklusive övertilldelningsoptionen, uppgår till 582 miljoner SEK. Av erbjudandet har cirka 85 procent tilldelats institutionella investerare och ca 15 procent tilldelats privatpersoner. Antalet aktieägare kommer efter erbjudandets fullföljande att uppgå till fler än 5 000. Privata investerare kommer efter erbjudandets fullföljande att äga cirka 49 procent av aktierna i Hemtex, medan institutionella investerare kommer att äga resterande 51 procent. Det utländska ägandet beräknas initialt uppgå till omkring 21 procent. ”Efter mer än 50 investerarmöten i nio länder kan vi konstatera att intresset för vår börsintroduktion har varit mycket stort såväl i Sverige som internationellt. Nu ser vi fram emot att återgå till den dagliga verksamheten och fortsätta att vidareutveckla vår affärsmodell som börsnoterat bolag”, säger Hemtex VD Anders Jansson. ”Det är glädjande att vi nu har nått fram till en börsnotering av Hemtex, vår 24:e börsintroduktion sedan starten 1983. Vi är imponerade av det arbete företagsledningen lagt ner under hela noteringsprocessen och mycket nöjda med slutresultatet vilket innebär att Hemtex har erhållit en god spridning och stark ägarbas med en bra blandning av privatpersoner och såväl svenska som internationella investerare. Vi ser nu fram emot att fortsatt vara en aktiv ägare i det börsnoterade Hemtex”, säger Magnus Hardmeier, VD Priveq Investment (www.priveq.se), som förvaltar riskkapitalfonden Skandia Investment - Hemtex huvudägare. Hemtexaktien handlas på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen ”HEMX” från och med idag den 6 oktober 2005. Enskilda Securities är lead manager och sole bookrunner i erbjudandet. För ytterligare information, vänligen kontakta: Anders Jansson, VD och koncernchef Hemtex: 0705-50 42 87 anders.jansson@hemtex.se Tommy Svensson, Ekonomi och finanschef Hemtex: 0702-10 80 69 tommy.svensson@hemtex.se Besök gärna Hemtex webbplats: www.hemtex.se 1) Baserat på full utspädning, vilket motsvarar 28 908 829 aktier. 2) Erbjudandet omfattar 9 402 720 aktier, utöver detta har Hemtex 13 största aktieägare, samtliga med ett innehav överstigande 500 000 aktier, förbundit sig att på begäran av Enskilda Securities sälja ytterligare högst 994 074 aktier för att täcka eventuell övertilldelning av aktier. Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas till och med den 4 november 2005. Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien eller Japan.

Om oss

Hemtex är en ledande svensk detaljhandelskedja inom hemtextil med över 150 butiker i Sverige, Finland och Estland. Grunden för Hemtex är ett prisvärt och funktionellt sortiment av heminredningsprodukter med tyngdpunkten på hemtextil till hemmets alla rum. Hemtexkoncernens årsomsättning uppgick per den 31 december 2013 till totalt 981,3 miljoner kronor med en bruttovinstmarginal om 59,2 procent. Hemtex är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Hemtex är sedan juni 2009 ett dotterbolag till ICA Gruppen AB.

Prenumerera

Dokument & länkar