Offentliggörande av förändring av det totala antalet aktier och röster i Hemtex

Samtliga aktier tecknade i Hemtex ABs (publ) (”Hemtex”) nyemission har nu registrerats hos Bolagsverket. Med anledning av registreringen uppgår per den 30 juni 2009 det totala antalet aktier och röster i Hemtex till 41 072 360.

Om oss

Hemtex är en ledande svensk detaljhandelskedja inom hemtextil med över 150 butiker i Sverige, Finland och Estland. Grunden för Hemtex är ett prisvärt och funktionellt sortiment av heminredningsprodukter med tyngdpunkten på hemtextil till hemmets alla rum. Hemtexkoncernens årsomsättning uppgick per den 31 december 2013 till totalt 981,3 miljoner kronor med en bruttovinstmarginal om 59,2 procent. Hemtex är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Hemtex är sedan juni 2009 ett dotterbolag till ICA Gruppen AB.

Prenumerera

Dokument & länkar