Rörelseresultatet uppgick till 37,1 Mkr under det fjärde kvartalet

Fjärde kvartalet (1 oktober 2012 – 31 december 2012)

 • Nettoomsättningen uppgick till 319,0 (316,1) Mkr.
 • Försäljningsutvecklingen i koncernens jämförbara butiker var 2 (4) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 37,1 (19,2) Mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 35,3 (18,0) Mkr.
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till 64,9 (83,1) Mkr.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 60,1 (55,7) procent.

Räkenskapsåret (1 januari 2012 – 31 december 2012)

 • Nettoomsättningen uppgick till 941,1 (929,3) Mkr.
 • Försäljningsutvecklingen i koncernens jämförbara butiker var 7 (-4) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -46,2 (-116,5) Mkr, varav engångskostnader belastar resultatet med 0 (7,5) Mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -52,3 (-124,6) Mkr.
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -61,2 (-105,5) Mkr.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 57,3 (54,4) procent.

VD-kommentar

Årets sista månader fortsatte i samma positiva trend som redovisats under tidigare kvartal. Det är nu sjätte kvartalet i följd med positiv försäljningsutveckling och rörelseresultatet på 37,1 Mkr är nästan en fördubbling jämfört med samma period föregående år. Även bruttovinstmarginalen stärktes väsentligt under perioden.

Vi har fortsatt arbetet med att utveckla butiksorganisationen. Under det fjärde kvartalet har vi öppnat fyra nya Hemtexbutiker, tre i Sverige och en i Estland. Under samma period har vi stängt en butik i Sverige och en i Finland. Vi har ett väl utvecklat butiksnät i Sverige och etableringsstrategin är nu framför allt inriktad på yt- och lägesoptimering av butikerna.

Vi har under en längre period märkt ett ökat intresse för att besöka vår webbplats Hemtex.se. För att möta denna ökande efterfrågan har vi bytt vår e-handelsplattform. Den nya plattformen kommer att öka användarvänligheten ytterligare.

Nu går vi in i ett spännande jubileumsår med ökat självförtroende. Vi kommer att fortsätta sortimentsutvecklingen med det svenska kulturarvet som tema och bredda vår affär med nya produktkategorier inom heminredning. Exempelvis har vi under hösten startat försäljning av belysning. Samtidigt är det viktigt att understryka att vår kärnaffär alltid kommer att vara densamma: att erbjuda ett prisvärt och attraktivt textilsortiment för att locka både nya och gamla kunder till Hemtex butiker. Under 2013 står därför förbättrad effektivitet och lönsamhet överst på dagordningen.

Peder Larsson, tf VD och koncernchef

För information:

Manuel Ferrer, pressansvarig Hemtex: 070-666 02 59. Hemtex AB, Druveforsvägen 8, Box 495, 503 13 Borås.

Taggar:

Om oss

Hemtex är en ledande svensk detaljhandelskedja inom hemtextil med över 150 butiker i Sverige, Finland och Estland. Grunden för Hemtex är ett prisvärt och funktionellt sortiment av heminredningsprodukter med tyngdpunkten på hemtextil till hemmets alla rum. Hemtexkoncernens årsomsättning uppgick per den 31 december 2013 till totalt 981,3 miljoner kronor med en bruttovinstmarginal om 59,2 procent. Hemtex är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Hemtex är sedan juni 2009 ett dotterbolag till ICA Gruppen AB.

Prenumerera

Dokument & länkar