Betydande ökning av vinst och lönsamhet: Henkel rapporterar starkt resultat för tredje kvartalet

  • Stabil organisk försäljningstillväxt på 4,2 %
  • Försäljning påverkad av valutaeffekter: 4 184 miljoner euro (-2,6 %)
  • Justerad rörelsevinst: +6,5 % till 672 miljoner euro
  • Justerad vinstmarginal (EBIT margin): +1,4 procentenheter till 16,1 %
  • Justerad vinst per preferensaktie (EPS) tvåsiffrig tillväxt: +11,1%*
  • Mycket stark försäljningstillväxt på tillväxtmarknader

Düsseldorf – “Henkel fortsätter att uppvisa starkt resultat under tredje kvartalet, trots det krävande läget på marknaden, och vi har kunnat förbättra den organiska tillväxten kvartal för kvartal under 2013. Vi ökade såväl lönsamhet som vinst betydligt och för första gången översteg vinstmarginalen 16 procent”, säger Henkels koncernchef Kasper Rorsted. “Vi uppnådde stabil organisk försäljningstillväxt och alla våra affärsområden samt regioner har bidragit till detta. Tillväxtmarknader har återigen visat upp en särskilt dynamisk utveckling. Däremot har den rapporterade försäljningen påverkats negativt av valutaeffekter.”

Om utsikterna för resten av året säger Rorsted: "Det ekonomiska läget kommer även fortsättningsvis att vara problematiskt. Därför kommer vi att bygga vidare på arbetet med att anpassa våra processer och strukturer för att förbättra vår flexibilitet och effektivitet på denna volatila marknad."

* Vid tillämpning av IAS 19 jämfört med samma kvartal förra året, uppgår tillväxten till 13,4 procent.

Riktningen för 2013 bekräftad – större marginaler förväntade

"Som tidigare meddelats, förväntar vi oss en organisk försäljningstillväxt mellan tre och fem procent för hela räkenskapsåret och att justerad inkomst per preferensaktie (EPS) ökar med cirka 10 procent. För vår justerade vinstmarginal höjer vi vår prognos från cirka 14,5 procent till 15 procent”, säger Kasper Rorsted.

Försäljning och vinst under tredje kvartalet 2013

För tredje kvartalet 2013 redovisade Henkel en försäljning på 4 184 miljoner euro. Detta var lägre än föregående års siffror, vilket berodde på negativa valutaeffekter som uppgick till 6,7 procent. Den nominella försäljningen minskade med 2,6 procent. Organisk försäljningstillväxt, vilken inte påverkas av valutaväxlingar eller förvärv/avyttringar, nådde solida 4,2 procent, något som alla affärsområden var bidrog till.

Tvätt & hushållsrengöring (Laundry & Home Care) redovisade en stark organisk försäljningstillväxt på 5,5 procent. Skönhetsprodukter (Beauty Care) uppnådde en stabil organisk tillväxtnivå på 3,1 procent. Limteknologi (Adhesive Technologies) redovisade också en solid tillväxt, och den organiska försäljningen ökade med 4,2 procent jämfört med samma kvartal förra året.

Efter avsättningar för engångsinkomster och -utgifter samt omstruktureringsutgifter, förbättrades den justerade rörelsevinsten med 6,5 procent, från 631 miljoner euro till 672 miljoner euro, där alla tre affärsområden var bidragande. Redovisad rörelsevinst (EBIT) var 649 miljoner euro jämfört med 586 miljoner euro för det tredje kvartalet 2012.

Justerad vinstmarginal (EBIT margin) steg med 1,4 procent, från 14,7 till 16,1 procent. Redovisad vinstmarginal uppgick till 15,5 procent jämfört med 13,6 för samma kvartal förra året.

Henkels ekonomiska resultat förbättrades med 27 miljoner euro till -25 miljoner euro. Detta berodde framförallt på en starkare nettofinansiell ställning och ett förbättrat resultat från valutasäkrande åtgärder. Skattenivån var på 24,8 procent jämfört med 24,7 procent för samma kvartal förra året.

Utsikter för Henkelkoncernen under 2013

Henkel förväntar sig en organisk försäljningstillväxt på mellan tre och fem procent för räkenskapsåret 2013. Företaget hyser tillförsikt till att varje affärsområde kommer att växa inom detta spann. Henkels riktlinjer för justerad vinstmarginal (EBIT) ligger mellan 14,5 procent och cirka 15 procent (2012: 14,1 procent) och räknar med att alla affärsområden kommer att bidra till tillväxten i jämförelse med föregående år. Henkel förväntar sig även en ökning av justerad vinst per preferensaktie på runt 10 procent (2012: 3,70 euro).

Det här pressmeddelandet är en förkortad version av ett längre som finns på engelska i vårt pressrum. Rapporten för det tredje kvartalet 2013 och annan information tillsammans med nedladdningsbart material och en länk till inspelningen av telekonferensen finns i vår pressmapp på internet:
http://www.henkel.com/press/2013-11-12-publication-report-q3-2013-43282.htm

För mer information, kontakta:
Marie von Satzger, Corporate Communications Manager, Henkel Norden
E-post: marie.von-satzger@henkel.com
Telefon: +46 0 480 76 11

Om oss

Henkel är verksamt över hela världen med ledande varumärken och teknologier inom tre affärsområden: hår- och kropssvård (Beauty Care), tvätt och hushållsrengöring (Laundry & Home Care) samt lim, tätning och ytbehandling (Adhesive Technology). Företaget grundades 1876 och har idag marknadsledande position inom konsumentområdet såväl som industrin med välkända varumärken som Schwarzkopf, Barnängen, Loctite och Pattex. Henkel har ca 47 000 anställda och rapporterade 2012 en omsättning på 16 510 miljoner euro och en vinst på 2 335 miljoner euro. Henkel är listat på den tyska börsen DAX. Henkel Norden har ca 430 medarbetare och omsatte 207,6 miljoner euro under 2012.

Dokument & länkar