Ny hållbarhetsstrategi för 2030

I drygt tjugo år har Henkel publicerat en målmedveten hållbarhetsrapport vid sidan av sin årsredovisning. I sin 21:a rapport, som publiceras idag, presenterar företaget sin nya hållbarhetsstrategi för 2030. Målet är att uppnå mer med mindre och att tredubbla sin effektivitet. Den nya hållbarhetsstrategin gäller alla affärsområden och hela värdekedjan.

År 2030 siktar Henkel på att bara använda en tredjedel av dagens resurser för varje intjänad euro. I syfte att minska sitt ekologiska fotavtryck och möjliggöra en hållbar förbrukning fokuserar man på tre olika grupper: produkter, samarbetspartner och människor. Genom sitt engagemang och sina kunskaper spelar Henkels ungefär 47 000 medarbetare världen över en viktig roll i genomförandet av den nya hållbarhetsstrategin. Utöver kärnverksamheten att utveckla och producera innovativa produkter tänker man satsa på att göra kunder, konsumenter, leverantörer och industrianvändare ännu mer involverade i arbetet med att stärka hållbarheten i hela värdekedjan. Samtidigt hjälper Henkel kunderna att minska sin miljöpåverkan.

”Vi måste hitta sätt att uppnå mer med mindre,” understryker Henkels koncernchef Kasper Rorsted. ”Förutom att vi har ett ansvar att värna om en hållbar utveckling gentemot kommande generationer ser vi också ett ekonomiskt värde i hållbarhetsfrågorna. De är en viktig konkurrensfaktor. Hållbarhet minskar kostnaderna, främjar innovation och stärker vår position på framtidens marknader.”

Hållbarhetsledare

Henkels hållbarhetsresultat under de senaste tio åren visar hur företaget arbetar löpande för att förbättra såväl sin effektivitet som sin säkerhet. Energi- och vattenförbrukningen har minskat med 42 procent och avfallsavtrycket med 50 procent per producerat ton. Under samma period minskade också antalet olyckor i arbetet med 85 procent.

Henkels ledande position på hållbarhetsområdet bekräftas regelbundet av oberoende externa bedömare samt av utmärkelser och rankningar. Henkel har till exempel ingått i Dow Jones hållbarhetsindex ända sedan indexet etablerades 1999. Och förra året utnämndes företaget till hållbarhetsledare i segmentet förbrukningsartiklar för hushåll för femte gången i följd.

Mer information om hållbarhet hos Henkel finns på www.henkel.com/sustainability. Och i den nya hållbarhetsrapporten hittar du ytterligare information och exempel. Förutom den tryckta versionen finns rapporten även på www.henkel.com/sustainabilityreport.

Om oss

Henkel är verksamt över hela världen med ledande varumärken och teknologier inom tre affärsområden: hår- och kropssvård (Beauty Care), tvätt och hushållsrengöring (Laundry & Home Care) samt lim, tätning och ytbehandling (Adhesive Technology). Företaget grundades 1876 och har idag marknadsledande position inom konsumentområdet såväl som industrin med välkända varumärken som Schwarzkopf, Barnängen, Loctite och Pattex. Henkel har ca 47 000 anställda och rapporterade 2012 en omsättning på 16 510 miljoner euro och en vinst på 2 335 miljoner euro. Henkel är listat på den tyska börsen DAX. Henkel Norden har ca 430 medarbetare och omsatte 207,6 miljoner euro under 2012.

Dokument & länkar