Så halverade Henkel sin avfallsmängd

Hållbarhet har varit en del av Henkels affärsstrategi i flera decennier. Vad som ursprungligen var ett initiativ från ägarfamiljen är idag ledningsgruppens ansvar och genomsyrar samtliga affärsområden i företaget, från hårvård till rengöring och lim. Hållbarhet är numer en del av Henkels produktutveckling och det senaste elva åren har avfallsmängden, vatten- och energiförbrukningen minskat med nära hälften.

Henkel lanserar varje år en hållbarhetsrapport i samband med årsredovisningen. Årets redovisning visar att företaget de senaste elva åren reducerat sin vattenkonsumtion med 44 procent, energiförbrukningen med 43 procent och avfallsmängden med 53 procent per producerat ton. Enligt Mats Hagwall, ansvarig för hållbarhet på Henkel Norden, är just hållbarhet och lönsamhet tätt sammankopplade. Genom att involvera medarbetare, leverantörer och konsumenter kan företag både effektivisera och resursspara.

-       Vårt hållbarhetsarbete stannar inte hos oss, frågan är betydligt bredare än så. Därför är vi selektiva med val av underleverantörer samt informerar och inspirerar kontinuerligt kunder och konsumenter kring vad de kan göra för miljön. Eftersom hållbarhet är en prioriterad fråga som präglar hela organisationen har vi 47 000 medarbetare som dagligen arbetar med att minska vårt avtryck på miljön, säger Mats Hagwall, ansvarig för hållbarhet Henkel Norden.

Företaget har ambitiösa framtidsmål. År 2030 ska Henkel endast använda en tredjedel av dagens resurser för varje intjänad euro. Det gedigna hållbarhetsarbetet har resulterat i en rad utmärkelser. Exempelvis har Henkel för sjätte året i rad rankats i Dow Jones Hållbarhetsindex och för femte gången har de utsetts till ett av världens mest etiska företag.

Mats Hagwall delar med sig av följande tips till företag som också vill ta krafttag i hållbarhetsfrågan:

1. Var ärlig och transparent. Greenwashing funkar inte i längden.

2. Det enkla är oftast det bästa. Om du har svårt att förklara strategin för dina kunder så kommer du har svårt att förklara den för den egna personalen, och det är de som skall göra jobbet.

3. Var tydlig med målen. Som alltid skall de vara SMARTa: Specifika, Mätbara, Accepterade (inom och utom företaget), Realistiska och Tidssatta.

4. Underskatta inte värdet av symbolhandlingar. Om ledningen engagerar sig är det en tydlig symbol på att de tar frågan på allvar.

5. Kommunicera strategin, inom och utom företaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Cecilia L Destoup, Informationschef

Henkel Norden AB

Tel: +4610 480 7611

E-mail: cecilia.l.destoup@henkel.com

www.henkel.se

Henkel är verksamt över hela världen med ledande varumärken och teknologier inom tre affärsområden: hår- och kropssvård (Beauty Care), tvätt och hushållsrengöring (Laundry & Home Care) samt lim, tätning och ytbehandling (Adhesive Technology). Företaget grundades 1876 och har idag marknadsledande position inom konsumentområdet såväl som industrin med välkända varumärken som Schwarzkopf, Barnängen, Loctite och Pattex. Henkel har ca 47 000 anställda och rapporterade 2012 en omsättning på 16 510 miljoner euro och en vinst på 2 335 miljoner euro. Henkel är listat på den tyska börsen DAX. Henkel Norden har ca 430 medarbetare och omsatte 207,6 miljoner euro under 2012.

Taggar:

Om oss

Henkel är verksamt över hela världen med ledande varumärken och teknologier inom tre affärsområden: hår- och kropssvård (Beauty Care), tvätt och hushållsrengöring (Laundry & Home Care) samt lim, tätning och ytbehandling (Adhesive Technology). Företaget grundades 1876 och har idag marknadsledande position inom konsumentområdet såväl som industrin med välkända varumärken som Schwarzkopf, Barnängen, Loctite och Pattex. Henkel har ca 47 000 anställda och rapporterade 2012 en omsättning på 16 510 miljoner euro och en vinst på 2 335 miljoner euro. Henkel är listat på den tyska börsen DAX. Henkel Norden har ca 430 medarbetare och omsatte 207,6 miljoner euro under 2012.

Dokument & länkar