Utsikterna för helårets EPS-tillväxt positiva:   Henkel levererar stark ökning av försäljning och vinst under tredje kvartalet

  • Försäljning: +8,4 % till 4 590 miljoner euro (organisk: +3,2 %)

  • Rörelsevinst*: +12,3 % till 778 miljoner euro

  • Vinstmarginal* (EBIT margin): +0,5 procentenheter till 16,9 %

  • Vinst per preferensaktie* (EPS): +11,1 % till 1,30 euro

  • Stark organisk försäljningstillväxt på tillväxtmarknader: +6,5 %

Düsseldorf – "Trots en ihållande utmanande situation på marknaden levererar Henkel ett starkt resultat under det tredje kvartalet. Vi ökade både försäljningen och vinsterna avsevärt inom samtliga affärsenheter. Den organiska försäljningen på tillväxtmarknaderna var stark och bidrog återigen mer än genomsnittligt till tillväxten. De mogna marknaderna visade en positiv utveckling, där framförallt de stabila resultaten i Nordamerika har varit drivande. Här ökade vi vår affär för det tredje kvartalet i följd”, säger Henkels koncernchef Kasper Rorsted. "Justerad rörelsevinst och justerad vinstmarginal (EBIT margin) nådde rekordnivåer under det tredje kvartalet och alla affärsenheter rapporterade ett högre justerat rörelseresultat och högre justerad vinstmarginal än föregående år.”

"Vårt starka resultat under tredje kvartalet på utmanande och ekonomiskt ostadiga marknader visar vår förmåga att anpassa oss även när det är kärva ekonomiska tider. Anpassningsförmåga och flexibilitet förblir viktiga framgångsfaktorer för oss, en bekräftelse av vår strategi att anpassa och förenkla våra strukturer och processer i linje med de växlande marknadsvillkoren.”

Utsikterna för helårets EPS-tillväxt förbättrade

Henkel specificerade förväntningarna på den organiska försäljningstillväxten och förbättrade utsikterna för EPS-tillväxt för räkenskapsåret 2015: "Vi förväntar oss nu en organisk försäljningstillväxt på runt 3 procent för 2015. Vi fortsätter att förvänta oss att vår justerade vinstmarginal (EBIT margin) ska öka till cirka 16 procent och tror nu på en ökning av den justerade vinsten per preferensaktie på mer än 10 procent."


* Justerade för engångskostnader/engångsvinster och omstruktureringskostnader

Försäljnings- och vinstresultat under tredje kvartalet 2015

Under det tredje kvartalet 2015, ökade försäljningen avsevärt med 8,4 procent, till 4 590 miljoner euro. Efter justering för de positiva valutakurserna på 2,3 procent, ökade försäljningen med 6,1 procent. Organiskt – d.v.s. justerad för valutakurser och förvärv/avvecklingar – ökade försäljningen med 3,2 procent.

Affärsenheten Laundry & Home Care rapporterade en stark organisk försäljningstillväxt på 5,5 procent. I affärsenheten Beauty Care ökade den organiska försäljningen med starka 2,1 procent. Affärsenheten Adhesive Technologies rapporterade också en tydlig ökning av den organiska försäljningen på 2,3 procent.

Efter engångskostnader, engångsvinster och omstruktureringskostnader förbättrades det justerade rörelseresultatet med 12,3 procent, från 693 miljoner euro till 778 miljoner euro. Rapporterat rörelseresultat (EBIT) ökade med 10,4 procent, från 603 miljoner euro till 666 miljoner euro.

Justerad vinsmarginal ökade med 0,5 procentenheter till 16,9 procent. Rapporterad vinstmarginal ökade med 0,3 procentenheter till 14,5 procent.

Henkels ekonomiska resultat på -11 miljoner euro låg på samma nivå som motsvarande kvartal förra året. Skattesatsen uppgick till 24,6 procent (samma kvartal föregående år: 24,0 procent).

Justerad nettovinst för kvartalet, efter avdrag av minoritetsintressen, ökade med 11,0 procent från 508 miljoner euro till 564 miljoner euro. Rapporterad nettovinst ökade med 9,8 procent, från 450 miljoner euro till 494 miljoner euro. Efter avdrag av 10 miljoner euro hänförliga till minoritetsintressen, ökade kvartalsnettovinsten till 484 miljoner euro (samma kvartal förra året: 440 miljoner euro).

Den justerade vinsten per preferensaktie (EPS) ökade med 11,1 procent från 1,17 euro till 1,30 euro. Rapporterad EPS ökade med 10,9 procent från 1,01 euro till 1,12 euro.

Nettorörelsekapitalet med avseende på försäljning såg en årlig ökning med 0,4 procentenheter till 6,0 procent. Ökningen beror huvudsakligen på förvärv.

Verksamhetsresultat från januari till september 2015

Under de första nio månaderna 2015 ökade Henkels försäljning avsevärt med 1 413 miljoner euro till 13 715 miljoner euro, vilket är ett nytt rekord för Henkel. Detta var en ökning med 11,5 procent jämfört med samma period förra året. Efter justering för valuta ökade försäljningen med 6,5 procent. Organiskt – d.v.s. justerad för valutakurser och förvärv/avvecklingar – ökade försäljningen med 3,1 procent, en ökning som alla Henkels affärsenheter bidrog till.

Justerad rörelsevinst ökade med 267 miljoner euro från 1 986 miljoner euro till 2 253 miljoner euro (+13,4 procent). Justerad vinsmarginal ökade från 16,1 procent till 16,4 procent.

Justerad nettovinst för de första nio månaderna, efter avdrag av minoritetsintressen, ökade med 11,9 procent från 1 459 miljoner euro till 1 632 miljoner euro.

Den justerade vinsten per preferensaktie (EPS) gick upp med 11,9 procent från 3,37 euro till 3,77 euro.

Henkels finansiella nettoställning den 30 september 2015 var -336 miljoner euro (31 december 2014: -153 miljoner euro). Förändringen jämfört med årsslutet 2014 beror i huvudsak på utbetalning av aktieutdelning och kostnader för förvärv.

Utsikter för Henkel-koncernen 2015

Henkel har specificerat sin vägledning och utsikter för den organiska försäljningstillväxten för räkenskapsåret 2015 och förväntar sig nu en tillväxt på ca 3 procent. Organisk försäljningstillväxt i affärsenheten Laundry & Home Care förväntas ligga på mellan fyra och fem procent. Inom affärsområdet Beauty Care fortsätter Henkel att förvänta sig en organisk försäljningstillväxt på cirka två procent. Framförallt på grund av minskad tillväxt i Kina, förväntar sig Henkel nu att den organiska försäljningstillväxten inom affärsenheten Adhesive Technologies kommer att ligga på mellan två och tre procent. Liksom tidigare förväntar sig Henkel en stabil utveckling av försäljningsandelen från tillväxtmarknaderna. Henkel bekräftar sin vägledning för den justerade vinstmarginalen (EBIT) och fortsätter att förvänta sig en ökning till ca 16 procent (2014: 15,8 procent), en ökning som alla affärsenheter kommer att bidra till. Henkel har höjt sin vägledning för den justerade vinsten per preferensaktie och förväntar sig nu en ökning på mer än 10 procent (2014: 4,38 euro).

Det här pressmeddelandet är en förkortad version av originalet. Den fullständiga rapporten för det tredje kvartalet 2015 och mer information tillsammans med nedladdningsbart material och en länk till inspelningen av telekonferensen finns på internet på:

www.henkel.com/ir

www.henkel.com/press

Det här dokumentet innehåller framåtblickande uttalanden som baseras på aktuella bedömningar och antaganden av företagsledningen för Henkel AG & Co. KGaA. Framåtblickande uttalanden kännetecknas av ord som förvänta, avse, planera, förutsäga, anta, tro, bedöma, vänta sig, förutse och liknande formuleringar. Sådana uttalanden får aldrig tolkas som garantier för att dessa förväntningar ska visa sig stämma. Framtida resultat som faktiskt uppnås av Henkel AG & Co. KGaA och dess närstående bolag beror på ett antal risker och ovissheter och kan därför komma att skilja sig avsevärt från dessa framåtblickande uttalanden. Många av de här faktorerna står utanför Henkels kontroll och kan inte förutses korrekt i förväg. Det gäller framtidens ekonomiska omgivning samt hur konkurrenter och andra på marknaden agerar. Henkel vare sig planerar eller åtar sig att göra några uppdateringar av framåtblickande uttalanden.

Kontaktinformation

Cecilia L Destoup, Informationschef, Henkel Norden

E-mail: cecilia.l.destoup@henkel.com

Phone: 46 10 480 76 11

Henkel är verksamt över hela världen med ledande varumärken och teknologier inom tre affärsområden: Beauty Care (hår- och kroppsvård), Laundry & Home Care (tvätt- och hushållsrengöring) samt Adhesive Technologies (lim, tätning och ytbehandling). Företaget grundades 1876 och har idag marknadsledande position inom konsumentområdet såväl som industrin med välkända varumärken som Schwarzkopf, Barnängen, Loctite och Pattex. Henkel har ca 50 000 anställda och rapporterade 2014 en omsättning på 16.4 miljarder euro och en vinst på 2.6 miljarder euro. Henkel är listat på den tyska börsen DAX. Henkel Norden har ca 400 medarbetare och omsatte 228,5 miljoner euro under 2014.

Taggar:

Om oss

Henkel är verksamt över hela världen med ledande varumärken och teknologier inom tre affärsområden: hår- och kropssvård (Beauty Care), tvätt och hushållsrengöring (Laundry & Home Care) samt lim, tätning och ytbehandling (Adhesive Technology). Företaget grundades 1876 och har idag marknadsledande position inom konsumentområdet såväl som industrin med välkända varumärken som Schwarzkopf, Barnängen, Loctite och Pattex. Henkel har ca 47 000 anställda och rapporterade 2012 en omsättning på 16 510 miljoner euro och en vinst på 2 335 miljoner euro. Henkel är listat på den tyska börsen DAX. Henkel Norden har ca 430 medarbetare och omsatte 207,6 miljoner euro under 2012.

Dokument & länkar