Hettichs omsättning ökade 3,75 % 2016 - 6 200 medarbetare världen över omsatte 913 miljoner euro

Hettichs företagsgrupp, med huvudkontor i tyska Kirchlengern, omsatte 913 miljoner euro under 2016. Detta innebar en ökning på 3,75 % jämfört med föregående år (2015: 880 miljoner euro).

Företagsledningens ordförande, Dr Andreas Hettich, meddelar att verksamheten utanför Tyskland stod för 69 % av omsättningen, vilket kan jämföras med 68 % året innan. Under 2016 investerades cirka 116 miljoner euro i produkter, anläggningar och byggnader över hela världen. Företagsgruppen hade totalt cirka 6 200 anställda, varav mer än 3 400 i Tyskland.

Som ett helägt familjeföretag, publicerar företaget traditionellt inte exakta operativa siffror. ”Trots god försäljningsökning förra året var våra förväntningar högre”, säger Dr Andreas Hettich.

I Kirchlengern färdigställs företagsgruppens största produktionsanläggning under 2017. På Interzum i Köln den 16-19 maj, ställer Hettich ut under temat Fascin(action), fascinated by solutions.

Kontaktinformation
Ulf Svensson           
vd, Hettich Skandinaviska  
46 36 31 23 30      
46 70 510 97 86
ulf.svensson@se.hettich.com    

Gabriella Fäldt, PR-ansvarig
Yellon AB
46 36 35 90 00
gabriella.faldt@yellon.se

Hettich är världsledande inom beslag och komponenter för möbler och inredning. Hettichs kunder finns inom möbelindustri, möbelhandel och tillverkning. I Sverige och Norge säljs och marknadsförs produkterna av Hettich Skandinaviska AB. Hettich International har 5 800 medarbetare fördelade över de drygt 100 länder där företaget finns representerat – alltid nära kunden.

Om oss

Hettich är världsledande inom beslag och komponenter för möbler och inredning. Hettichs kunder finns inom möbelindustri, möbelhandel och tillverkning. I Sverige och Norge säljs och marknadsförs produkterna av Hettich Skandinaviska AB. Hettich International har 5 800 medarbetare fördelade över de drygt 100 länder där företaget finns representerat – alltid nära kunden.

Prenumerera