Bokslutskommuniké januari – december 2012

Fjärde kvartalet 2012

  • Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 629,0 MEUR (591,6)
  • Till fasta växelkurser och med jämförbar struktur ökade nettomsättningen med 4 procent
  • Rörelseresultatet (EBIT1) uppgick till 135,3 MEUR (121,8)
  • Resultatet före skatt uppgick till 124,8 MEUR (106,9)
  • Resultatet efter skatt ökade med 19 procent och uppgick till 101,1 MEUR (85,1)
  • Resultat per aktie ökade med 17 procent och uppgick till 0,28 EUR (0,24)
  • Operativt kassaflöde ökade med 66 procent till 116,9 MEUR (70,6)
  • Hexagons styrelse föreslår en ökning av utdelningen med 65 procent till 0,28 EUR per aktie (0,17)

Bokslutskommunikén för 2012 presenteras idag kl 10:00 vid en telefonkonferens. För deltagande, se instruktion på Hexagons hemsida.

För ytterligare information kontakta:
Mattias Stenberg, Vice President, Strategy and Communications, Hexagon AB,
+46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Kristin Christensen, Vice President, Corporate Communications, Hexagon,
+1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon (NASDAQ OMX Stockholm: HEXA B) är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har över 13 000 medarbetare i mer än 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 400 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, säkerhet, bygg och anläggning samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Taggar:

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar