Delårsrapport 1 januari - 30 juni

 

Andra kvartalet 2011
  • Operationell nettoomsättning ökade med 13* procent till 543,5 MEUR (350,8)
  • Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 81 procent till 114,3 MEUR (63,3)
  • Resultatet före skatt, exklusive poster av engångskaraktär** uppgick till 99,5 MEUR (59,6)
  • Resultatet efter skatt, exklusive poster av engångskaraktär** uppgick till 78,9 MEUR (51,2)
  • Resultat per aktie ökade med 29 procent till 0,22 EUR (0,17)

*)Justerad till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt).

**)Jämförelsestörande reduktion av förutbetalda intäkter relaterade till förvärvet av Intergraph.

Delårsrapporten för andra kvartalet 2011 presenteras den 4 augusti kl 15:00 vid en telefonkonferens. För deltagande se instruktion på Hexagons hemsida.

För ytterligare information kontakta: Mattias Stenberg, Vice President Strategy & Communications, Hexagon AB, 08 601 26 27, ir@hexagon.com

Hexagon är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har över 12 000 medarbetare i mer än 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 200 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, säkerhet, bygg och anläggning samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar