Delårsrapport jan-mars 1999

Delårsrapport 1/1 - 31/3 1999 Första kvartalet 1999 Svag industrikonjunktur, orderingången minskade med 10 % i jämförbar struktur Resultatet efter finansnetto uppgick till 58 Mkr (63) Vinsten per aktie var 2,89 (2,80) Prognos 1999 Mot bakgrund av första kvartalets svaga orderingång och rådande konjunkturläge bedöms resultatet för 1999 att väsentligt understiga fjolårets För ytterligare information kontakta Börje Andersson, VD, telefon 0418-44 92 00, Hexagon AB (publ), Kronobryggan, 261 31 LANDSKRONA Resultat och fakturering första kvartalet 1999 Resultatet efter finansnetto uppgick till 57,9 Mkr (62,9). Rörelseresultatet uppgick till 70,9 Mkr (70,0). I jämförbar koncernstruktur minskade faktureringen med 4 % under första kvartalet 1999 jämfört med samma kvartal föregående år. Beroende på företagsförvärv gjorda under 1998 steg den redovisade faktureringen med 7 % från 1 124 Mkr till 1 207 Mkr. Jan-mars Jan-mars Förändring 1999 1998 Nettoomsättning 1 207 1 124 + 7 % Rörelseresultat 71 70 + 1 % Marginal 5,9 % 6,2 % Resultat efter finansnetto 58 63 - 8 % Resultat efter skatt 43 42 + 3 % Vinst per aktie 2,89 2,80 + 3 % I rörelseresultatet ingår en realisationsvinst om 22 Mkr (2). Resultatförsämringen förklaras till största delen av försämrad konjunktur med lägre volymer under perioden. Efterfrågan var särskilt svag i januari och februari. En viss förbättring noterades under mars månad men såväl orderingången som faktureringen var även denna månad under motsvarande månad föregående år ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/03/19990503BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/03/19990503BIT00520/bit0002.pdf

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar