Delårsrapport januari – juni 2007

Ett rekordstarkt andra kvartal 2007
• Orderingången ökade till 3 651 MSEK (3 573). Den organiska tillväxten i orderingången var 12 procent.
• Nettoomsättningen ökade till 3 516 MSEK (3 377). Den organiska tillväxten i nettoomsättningen var 15 procent.
• Resultatet före skatt ökade med 28 procent till 555 MSEK (434).
• Resultatet efter skatt ökade med 56 procent till 511 MSEK (328).
• Resultatet per aktie före utspädning ökade med 51 procent till 1,92 SEK (1,27).
• Totalt nio bolag/rörelser förvärvades under kvartalet, främst inom mätområdets affärssegment maskinautomation och geospatial information.
• En 3:1 split av Hexagonaktien genomfördes med 13 juni som avstämningsdag.

Ett rekordstarkt första halvår 2007
• Orderingången ökade till 7 431 MSEK (6 981). Den organiska tillväxten i orderingången var 15 procent.
• Nettoomsättningen ökade till 7 015 MSEK (6 712). Den organiska tillväxten i nettoomsättningen var 13 procent.
• Resultatet före skatt ökade med 39 procent till 1 051 MSEK (756).
• Resultatet efter skatt ökade med 60 procent till 947 MSEK (591).
• Resultatet per aktie före utspädning ökade med 47 procent till 3,56 SEK (2,42).

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar