Delårsrapport januari – september 2007

Ett rekordstarkt tredje kvartal 2007
• Orderingången ökade till 3 697 MSEK (3 151). Den organiska tillväxten i orderingången var 18 procent.
• Nettoomsättningen ökade till 3 448 MSEK (3 196). Den organiska tillväxten i nettoomsättningen var 14 procent.
• Resultatet före skatt ökade med 38 procent till 500 MSEK (362).
• Resultatet efter skatt ökade med 61 procent till 437 MSEK (271).
• Resultatet per aktie, före utspädning, ökade med 61 procent till 1,64 SEK (1,02).
• Totalt tre bolag inom affärsområdet Hexagon Measurement Technologies samt ett amerikanskt gummiblandningsbolag förvärvades under kvartalet.

En rekordstark niomånadersperiod 2007
• Orderingången ökade till 11 128 MSEK (10 132). Den organiska tillväxten i orderingången var 16 procent.
• Nettoomsättningen ökade till 10 463 MSEK (9 908). Den organiska tillväxten i nettoomsättningen var 14 procent.
• Resultatet före skatt ökade med 39 procent till 1 551 MSEK (1 118).
• Resultatet efter skatt ökade med 61 procent till 1 384 MSEK (862).
• Resultatet per aktie, före utspädning, ökade med 52 procent till 5,19 SEK (3,42).

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar