Hexagon delårsrapport 1 januari - 30 september 2018

Tredje kvartalet 2018

- Den operationella nettoomsättningen ökade med 10 procent till 946,1 MEUR (858,1). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade nettoomsättningen med 8 procent.

- Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 13 procent till 231,8 MEUR (204,8)

- Resultatet före skatt, exklusive engångsposter, uppgick till 225,7 MEUR (199,2)

- Periodens resultat, exklusive engångsposter, uppgick till 185,1 MEUR (163,5)

- Resultat per aktie, exklusive engångsposter, ökade med 13 procent till 0,51 EUR (0,45)

- Det operativa kassaflödet minskade med -74 procent till 40,2 MEUR (152,2) tll följd av temporärt ökade investeringar

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Head of Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Denna information är sådan information som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2018 kl. 08:00 CET.

Hexagon är en global ledare inom digitala lösningar som skapar autonoma anslutna ekosystem, ett tillstånd där data sömlöst sammankopplas genom den fysiska världen till den digitala, med intelligens inbyggd i alla processer.

Hexagons industrispecifika lösningar drar nytta av domänexpertis inom sensorteknologi, mjukvara och dataorkestrering för att skapa Smart Digital Realities™ som förbättrar produktivitet och kvalitet inom tillverkning, infrastruktur, säkerhet och mobilitetsapplikationer.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 20 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 500 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar