Hexagon delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017

F ö rsta kvartalet 2017

  • Nettooms ä ttningen ö kade med 7 procent till 778,1 MEUR (724,2). Till fasta v ä xelkurser och med j ä mf ö rbar struktur ö kade nettooms ä ttningen med 3 procent
  • R ö relseresultatet (EBIT1) ö kade med 9 procent till 174,5 MEUR (160,5)
  • Resultatet f ö re skatt, exklusive poster av eng å ngskarakt ä r, uppgick till 169,4 MEUR (155,3)
  • Periodens resultat, exklusive poster av eng å ngskarakt ä r, uppgick till 138,9 MEUR (125,8)
  • Resultatet per aktie, exklusive poster av eng å ngskarakt ä r, ö kade med 9 procent till 0,38 EUR (0,35)
  • Poster av eng å ngskarakt ä r om -50,8 MEUR (-) best å r av kostnader f ö r implementeringen av ett besparingsprogram och f ö rv ä rvet av MSC
  • Det operativa kassafl ö det ö kade med 42 procent till 143,5 MEUR (101,1)

H ä ndelser efter balansdagen

  • Hexagon slutf ö rde f ö rv ä rvet av MSC Software till ett pris av 834 MUSD f ö r skuldfritt bolag och bolaget konsolideras den 26 april

För ytterligare information kontakta:
Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Denna information är sådan information som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2017 kl. 13:00 CET.

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer.

Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 18 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 100 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar