Hexagon delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018

Första kvartalet 2018

- Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 834,7 MEUR (779,2). Till fasta växelkurser och med jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade nettoomsättningen med 7 procent

- Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 12 procent till 198,3 MEUR (176,4)

- Resultatet före skatt, exklusive poster av engångskaraktär, uppgick till 192,3 MEUR (171,3)

- Periodens resultat, exklusive poster av engångskaraktär, uppgick till 157,7 MEUR (140,5)

- Resultatet per aktie, exklusive poster av engångskaraktär, ökade med 10 procent till 0,43 EUR (0,39)

- Det operativa kassaflödet minskade med 28 procent till 103,1 MEUR (143,5)

För ytterligare information kontakta:
Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Denna information är sådan information som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018 kl. 13:00 CET.

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer.

Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 18 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 500 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB.

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar