Hexagon förvärvar gummiblandningsbolag i USA

Hexagon har genom affärsområdet Hexagon Polymers träffat avtal om förvärv av det amerikanska gummiblandningsbolaget Gold Key Processing, Ltd.

Gold Key framställer gummiblandningar till industriell verksamhet samt bil-, byggnads-, läkemedels- och flygindustrin. Bolagets produktionsanläggning i Ohio har en kapacitet om 35 000 ton per år.

Gold Keys omsättning år 2007 förväntas uppgå till 75 MUSD och tillväxten i omsättning har de senaste åren uppgått till cirka 30 procent per år. Gold Keys huvudkontor är beläget i Middlefield, Ohio, USA. Bolaget har cirka 160 anställda.

“Gold Key är ett perfekt komplement till Hexagon Polymers blandningsverksamhet. Förutom en stärkt marknadsposition i USA, kommer förvärvet av Gold Key dessutom att tillföra verksamheten nya produktgrupper, kunskap och kompetens i ny materialteknik. Hexagons styrelse har tidigare kungjort sin avsikt att separera Polymers från Hexagon. Med Gold Key som en fundamental del av verksamheten, kommer Polymers att bli än mer attraktivt som ett börsnoterat bolag”, säger Ola Rollén, Hexagons VD och koncernchef.

Gold Key konsolideras från och med den 1 september 2007 och kommer att bidra positivt till Hexagons resultat från start.

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar